Sierpoń żółty

Sierpoń żółty (Ophion luteus) to gatunek błonkówki z rodziny gąsienicznikowatych. Ciało sierponia jest bardzo szczupłe, głowa mała, odnóża długie. Ubarwienie ciała żóltawoczerwone. Czułki są nitkowate, bardzo długie i wieloczłonowe. Odwłok jest wygięty sierpowato. Pokładełko jest krótkie.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Sierpoń żółty (Ophion luteus)

© Anton - Fotolia.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko PL

Owad ten występuje w całej Palearktyce, głównie w lasach.

Tryb życia i zachowanie

To pasożyt motyli (gąsienic). Osobniki dorosłe są wabione przez światło.

Morfologia i anatomia

Osiąga długość ciała od 15 do 25 mm.

Pożywienie

To pasożyt, żerujący na gąsienicach motyli.

Rozmnażanie

Samica składa do gąsienicy różnych gatunków motyli tylko jedno jajo. Larwa rozwija się i wraz z jej wzrostem żywiciel przestaje rosnąć i poruszać się. Przepoczwarzenie następuje wewnątrz gąsienicy lub poza nią.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

To gatunek pożyteczny z uwagi na niszczenie gąsienic motyli, które są szkodnikami drzew, w tym brudnicy nieparki.


Pokrewne gatunki owadów

Nie posiadamy w naszej bazie innych gatunków zwierząt z tej samej rodziny.


Czy w Polsce można jeszcze odkryć nowe gatunki zwierząt?
Można się spotkać z przekonaniem, że w świecie zwierząt w Polsce wszystko już zostało zbadane. Czy rzeczywiście?
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.


© medianauka.pl, 2018-06-27, GAT-14942
©® Media Nauka 2008-2023 r.