str_ireplace w PHP

Funkcja str_ireplace w PHP daje możliwość wymiany część tekstu na inny, nie biorąc przy tym pod uwagę wielkości liter. Funkcja bardzo podobna do str_replace.

Składnia

str_ireplace(string|array $z, string/array $na, string/array $teskt [,int $ile]):string/array

Parametry

ParametrOpis
$z Parametr, określający jaki tekst ma być podmieniany.
$na Parametr, określający na co (na jaki tekst) ma być podmieniany parametr $z.
$tekst Zmienna tekstowa, w której ma być dokonywane podmienianie tekstu $z na $na.
$ile opcjonalna zmienna (wcześniej zdefiniowana), do której funkcja zapisze wartość ile razy dokonała podmiany tekstu $z na $na.

Możliwości funkcji są ogromne tym bardziej, że mogą być przetwarzane całe tablice.

Przykład 1

<?php
echo 'Ciąg źródłowy: "[Nazwa_miasta] to piękne miasto. Nie ma to jak mieszkać w mieście [nazwa_miasta]."<br><br>';
$ile=0;
echo str_ireplace("[nazwa_miasta]","Opole","[Nazwa_miasta] to piękne miasto. Nie ma to jak mieszkać w mieście [nazwa_miasta].",$ile).'<br>Ciąg [nazwa_miasta] zmieniono '.$ile.' razy'; ?>
© medianauka.pl, 2021-11-11, A-4246
Data aktualizacji artykułu: 2024-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.