Logo Media Nauka

Test

TEST - Pojęcie wektora


Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Pojęcie wektora



zadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wektorem jest/są:








zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Dwa wektory są równe jeżeli








zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:








zadanie Pytanie nr 4 za 2 pkt.

Wektor a ma długość 5, natomiast wektor b ma długość 10. Który wektor składa się z większej liczby punktów?








zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wektor a=[0,33]








zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

W oparciu o ilustrację wskaż wektory przeciwne.








zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe








zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe








zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Znalazłeś w książce następujący zapis: u=[1,2,3]. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?








zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wersor jest to:








zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dane są wektory: a = [3, 3], b = [-3, -3]
Zaznacz zdanie prawdziwe:








zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wskaż właściwe przypisanie współrzędnych:











Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.