Test

TEST - Pojęcie wektora

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wektorem jest/są:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Dwa wektory są równe jeżeli
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 4 za 2 pkt.

Wektor a ma długość 5, natomiast wektor b ma długość 10. Który wektor składa się z większej liczby punktów?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Wektor a=[0,33]
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

W oparciu o ilustrację wskaż wektory przeciwne.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Znalazłeś w książce następujący zapis: u=[1,2,3]. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Wersor jest to:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dane są wektory: a = [3, 3], b = [-3, -3]
Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Wskaż właściwe przypisanie współrzędnych:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.