Test

TEST - Suma i różnica wektorów

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: wyższy
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Suma wektorów a, b i c zilustrowanych na poniższym rysunku jest równa:
zadanie Pytanie nr 2 za 2 pkt.

Dla dowolnych wektorów a i b takich, że |a|=5 i |b|=3 zachodzi związek:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Suma wektorów a,b, c i d zilustrowanych na poniższym rysunku jest równa:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Niech a=[-1,-2], b=[-2,-1]. Wektor a-b ma współrzędne:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż poprawne działanie na podstawie poniższej ilustracji:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wektor a jest:
zadanie Pytanie nr 8 za 2 pkt.

Wskaż poprawne działania
zadanie Pytanie nr 9 za 2 pkt.

Wskaż poprawne działania
zadanie Pytanie nr 10 za 2 pkt.

Jaki wektor należy dodać do a aby otrzymać wektor b?
zadanie Pytanie nr 11 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 12 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.