Logo Media Nauka

Test

TEST - Suma i różnica wektorów


Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Suma i różnica wektorówzadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Suma wektorów a, b i c zilustrowanych na poniższym rysunku jest równa:
zadanie Pytanie nr 2 za 2 pkt.

Dla dowolnych wektorów a i b takich, że |a|=5 i |b|=3 zachodzi związek:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Suma wektorów a,b, c i d zilustrowanych na poniższym rysunku jest równa:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Niech a=[-1,-2], b=[-2,-1]. Wektor a-b ma współrzędne:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Wskaż poprawne działanie na podstawie poniższej ilustracji:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wektor a jest:
zadanie Pytanie nr 8 za 2 pkt.

Wskaż poprawne działania
zadanie Pytanie nr 9 za 2 pkt.

Wskaż poprawne działania
zadanie Pytanie nr 10 za 2 pkt.

Jaki wektor należy dodać do a aby otrzymać wektor b?
zadanie Pytanie nr 11 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 12 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszyweNiektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.