Zawartość tlenu w akwarium

Zawartość tlenu w wodzie w akwarium to jeden z parametrów, o który należy dbać w hodowli ryb i roślin. Tlen jest niezbędny do oddychania wszystkim organizmom, także tym, które żyją w wodzie.

Różne gatunki w różny sposób radzą sobie z niedostatkiem tlenu. Są gatunki, które potrafią także oddychać powietrzem atmosferycznym (na przykład beloncjowate, kiryski). Zbrojniki, pielęgnice wymagają dużej zawartości rozpuszczonego w wodzie tlenu i ciężko znoszą jego nisko poziom. Większość tropikalnych ryb dobrze znosi niższy poziom tlenu.

Zasady

Istnieją pewne zasady i metody zapewniania odpowiedniego poziomu natlenienia wody w akwarium.

tlen w akwarium
© Irina K. - stock.adobe.com

 

Jak zmierzyć poziom tlenu w akwarium?

Nie robi się tego co do zasady. Obserwuje się zwykle zachowanie ryb. Wystarczy się stosować do powyższych zasad, aby poziom tlenu w akwarium był odpowiedni.
Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2022-11-06, A-4553Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.