Zawartość tlenu w akwarium

Zawartość tlenu w wodzie w akwarium to jeden z parametrów, o który należy dbać w hodowli ryb i roślin. Tlen jest niezbędny do oddychania wszystkim organizmom, także tym, które żyją w wodzie.

Różne gatunki w różny sposób radzą sobie z niedostatkiem tlenu. Są gatunki, które potrafią także oddychać powietrzem atmosferycznym (na przykład beloncjowate, kiryski). Zbrojniki, pielęgnice wymagają dużej zawartości rozpuszczonego w wodzie tlenu i ciężko znoszą jego nisko poziom. Większość tropikalnych ryb dobrze znosi niższy poziom tlenu.

Zasady

Istnieją pewne zasady i metody zapewniania odpowiedniego poziomu natlenienia wody w akwarium.

  • Im wyższa temperatura wody w akwarium, tym mniejsza zawartość tlenu w wodzie.
  • Obfite nasadzenia roślin wodnych zapewniają podczas dnia stały dopływ tlenu (w procesie fotosyntezy). W nocy rośliny stają się jednak konsumentami tlenu zawartego w wodzie. Często rośliny zapewniają wystarczająco dużo tlenu w akwarium.
  • Czyste akwarium, to dobrze natleniona woda. Należy regularnie wymieniać część wody, odmulać dno, pozbywać się szczątków organicznych.
  • W akwarium stosujemy filtry.
  • Stosujemy napowietrzacze wody, oksydatory, pompki powietrza, (niestety głośne) brzęczyki, pompki membranowe. Należy pamiętać, że pompki powietrza tłoczą także zanieczyszczenia do wody, na przykład dym papierosowy.
  • Zbyt wiele ryb na małej przestrzeni oznacza nadmierne zużywanie tlenu. Ryby potrzebują przestrzeni do życia, tak jak inne zwierzęta.
  • Ruch wody jest korzystny dla jej natlenienia.
tlen w akwarium
© Irina K. - stock.adobe.com

 

Jak zmierzyć poziom tlenu w akwarium?

Nie robi się tego co do zasady. Obserwuje się zwykle zachowanie ryb. Wystarczy się stosować do powyższych zasad, aby poziom tlenu w akwarium był odpowiedni.
Elektryczne ryby


Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?

Latające ryby


Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?

Jadowite ryby


Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?

Najszybsza ryba świata


Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?


© medianauka.pl, 2022-11-06, A-4553©® Media Nauka 2008-2023 r.