Zadanie - pole pierścienia kołowego

Treść zadania:

Pola dwóch kół współśrodkowych są równe odpowiednio 6 i 4. Oblicz pole pierścienia kołowego wyznaczonego przez te koła.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zadanie 661 - szkic - pierścień kołowy

Ponieważ koła są współśrodkowe pole pierścienia kołowego otrzymamy odejmując od pola większego koła pole koła mniejszego.

\(P=6-4=2\)

ksiązki Odpowiedź

\(P=2\)

© medianauka.pl, 2011-03-05, ZAD-1193

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Obliczyć pole powierzchni pierścienia kołowego wyznaczonego przez okręgi \(x^2+y^2=4\) oraz \(x^2+y^2=16\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.