Iloczyn logiczny

Treść zadania:

Określ wartość logiczną zdań:

A. \((1<3) \vee (2<6)\)

B. \((3<1) \vee (2<6)\)

C. \((3<1) \vee (6<2)\)

D. \((1<3) \vee (6<2)\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z tabeli wartości logicznych alternatywy:

p q p ∨ q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

\(\underbrace{\underbrace{(1<3)}_{prawda} \vee \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \vee \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \vee \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{fałsz} \)

\(\underbrace{\underbrace{(1<3)}_{prawda} \vee \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{prawda} \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedzi:

A. Prawda.

B. Prawda.

C. Fałsz.

D. Prawda.


© medianauka.pl, 2023-02-07, ZAD-4690

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zapisz za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku (zakreskowane pole).

Figura w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.