Iloczyn logiczny


Określ wartość logiczną zdań:

A. (1<3) ∨ (2<6)

B. (3<1) ∨ (2<6)

C. (3<1) ∨ (6<2)

D. (1<3) ∨ (6<2)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Korzystamy z tabeli wartości logicznych alternatywy:

p q p ∨ q
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

\(\underbrace{\underbrace{(1<3)}_{prawda} \vee \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \vee \underbrace{(2<6)}_{prawda}}_{prawda} \)

\(\underbrace{\underbrace{(3<1)}_{fałsz} \vee \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{fałsz} \)

\(\underbrace{\underbrace{(1<3)}_{prawda} \vee \underbrace{(6<2)}_{fałsz}}_{prawda} \)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedzi:

A. Prawda.

B. Prawda.

C. Fałsz.

D. Prawda.


© medianauka.pl, 2023-02-07, ZAD-4690

Zadania podobne

kulkaZadanie - układ równań drugiego stopnia
Zapisz za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku (zakreskowane pole).

Figura w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.