Zadanie - układ równań drugiego stopnia


Zapisz za pomocą wzoru zbiór przedstawiony na rysunku (zakreskowane pole)

Figura w układzie współrzędnych

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\begin{cases} x^2+y^2\leq 9 \\ x^2+y^2\geq 4 \end{cases} \ \vee x^2+y^2\leq 1

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Równanie okręgu ma postać:

(x-p)^2+(y-q)^2=r^2

gdzie S=(p,q) jest środkiem okręgu o promieniu r.

Jeśli znak równości zastąpimy nierównością nieostrą (znakiem mniejszości, to opiszemy koło). Mamy bowiem wtedy do czynienia ze wszystkimi okręgami o środku S=(p,q) i promieniu równym lub mniejszym od r.

Najmniejsze koło możemy więc opisać wzorem:

(x-p)^2+(y-q)^2\leq r^2\\ (x-0)^2+(y-0)^2\leq 1^2 \\ x^2+y^2\leq 1

Zewnętrzny pierścień opiszemy za pomocą układu nierówności. Zauważamy, że pierścień to część wspólna dwóch obszarów: największego koła o promieniu 3 (możemy je opisać podobnie jak małe koło) i obszaru leżącego na zewnątrz okręgu średniego o promieniu 2 (możemy je opisać tak jak inne koła, z tą różnicą, że zamieniamy zwrot nierówności. Warto tu spojrzeć na zadanie dotyczące podobnego pierścienia)

Mamy więc:

\begin{cases} x^2+y^2\leq 3^2 \\ x^2+y^2\geq 2^2 \end{cases}\\ \begin{cases} x^2+y^2\leq 9 \\ x^2+y^2\geq 4 \end{cases}

Opisaliśmy dwa obszary. Mamy jednak jednym wzorem opisać całą figurę. Na całą figurę składa się suma obszarów opisanych wyżej. Obszary te opisaliśmy za pomocą wzorów (form zdaniowych), dla których używamy sumy logicznej (alternatywy), stosując znak "∨" albo używając słowa "lub"

Opisujemy więc zakreskowaną figurę za pomocą wzoru:

ksiązki Odpowiedź

\begin{cases} x^2+y^2\leq 9 \\ x^2+y^2\geq 4 \end{cases} \ \vee x^2+y^2\leq 1

© medianauka.pl, 2010-02-07, ZAD-586

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.