Zbiory

Treść zadania:

Zapisz za pomocą określenia własności zbioru następujące zbiory liczb:

A. Zbiór liczb całkowitych większych od 1000.

B. Zbiór liczb naturalnych, podzielnych przez 15.

C. Zbiór liczb parzystych dodatnich.

D. Zbiór liczb nieparzystych.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Możemy w następujący sposób określić poszczególne zbiory:

A. \(A=\lbrace x\in \mathbb{Z}: x>1000 \rbrace\)

B. \(B=\lbrace x\in \mathbb{N}: 15|x \rbrace\)

C. \(C=\lbrace p,n \in \mathbb{N}: p=2n \rbrace\) lub \(C=\lbrace n\in \mathbb{N}: 2|n \rbrace\)

D. \(D=\lbrace p,n \in \mathbb{Z}: p=2n+1 \rbrace\)


© medianauka.pl, 2023-02-14, ZAD-4702

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wypisz elementy zbiorów:

\(A=\lbrace x\in \mathbb{Z}: -11<x<1 \rbrace\).

\(B=\lbrace x\in \mathbb{N}: 3|x \land x<15\rbrace\)

\(C=\lbrace p \in \mathbb{Z}: |p|\leq 4 \rbrace\)

\(D=\lbrace x \in \mathbb{R}: x^2=-1 \rbrace\)

\(E=\lbrace n\in \mathbb{N}: n^2 \rbrace\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.