Zbiory

Treść zadania:

Wypisz elementy zbiorów:

\(A=\lbrace x\in \mathbb{Z}: -11<x<1 \rbrace\).

\(B=\lbrace x\in \mathbb{N}: 3|x \land x<15\rbrace\)

\(C=\lbrace p \in \mathbb{Z}: |p|\leq 4 \rbrace\)

\(D=\lbrace x \in \mathbb{R}: x^2=-1 \rbrace\)

\(E=\lbrace n\in \mathbb{N}: n^2 \rbrace\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

\(A=\lbrace -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 \rbrace\)

\(B=\lbrace 3, 6, 9, 12 \rbrace\)

\(C=\lbrace -4, -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 \rbrace\)

\(D=\emptyset\)

\(C=\lbrace 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, ... \rbrace\)


© medianauka.pl, 2023-02-14, ZAD-4703

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Zapisz za pomocą określenia własności zbioru następujące zbiory liczb:

A. Zbiór liczb całkowitych większych od 1000.

B. Zbiór liczb naturalnych, podzielnych przez 15.

C. Zbiór liczb parzystych dodatnich.

D. Zbiór liczb nieparzystych.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.