Liczby niewymierne


Wykazać, że suma liczby wymiernej i niewymiernej jest liczbą niewymierną.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Zastosujemy dowód nie wprost. Załóżmy, że suma liczby wymiernej \(x\) i niewymiernej \(y\) jest liczbą wymierną, czyli da się wyrazić za pomocą ułamka \(\frac{m}{n}, n\neq 0\). Czyli:

\(x+y=\frac{m}{n}\).

Po przeniesieniu \(x\) na drugą stronę równania otrzymamy:

\(y=\frac{m}{n}-x\).

Po prawej stronie mamy różnicę dwóch liczb wymiernych, czyli liczbę wymierną, więc \(y\) musiałoby być również liczbą wymierną, co jest sprzeczne z założeniem. to kończy dowód.


© medianauka.pl, 2023-02-19, ZAD-4714

Zadania podobne

kulkaZadanie - czy dana liczba jest wymierna

Sprawdzić, czy liczba 5,35(43) jest wymierna czy niewymierna.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.