Zadanie maturalne nr 10, matura 2020


Równanie x(x − 2) = (x − 2)2 w zbiorze liczb rzeczywistych

A. nie ma rozwiązań.

B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 2.

C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: x = 0.

D. ma dwa różne rozwiązania: x = 1 i x = 2.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązkujemy równanie:

\(x(x-2)=(x-2)^2\)

\(x(x-2)-(x-2)^2=0\)

\((x-2)[x-(x-2)]=0\)

\((x-2)(x-x+2)=0\)

\(2(x-2)=0/:2)\)

\(x-2=0\)

\(x=2\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-02-26, ZAD-4739

Zadania podobne

kulkaZadanie - dziedzina równania
Znaleźć dziedzinę równania:
x=\frac{1}{\sqrt{x}}
b) \frac{x}{2x+1}=\frac{1}{x^2-4x+4}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.