Zadanie - równanie dwukwadratowe

Treść zadania:

Rozwiązać równanie \(x^4+x^2=12\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Mamy do czynienia ze zwykłym równaniem dwukwadratowym, w związku z czym stosujemy proste podstawienie za \(x^2\) nową zmienną \(t\):

\(x^4+x^2=12\)

\((x^2)^2+x^2-12=0\)

\(x^2=t\)

\(t^2+t-12=0\)

Dalej już rozwiązujemy zwykłe równanie kwadratowe ze względu na zmienną \(t\):

\(a=1,\ b=1,\ c=-12\)

\(\Delta_t=b^2-4ac=1+4\cdot 12=49\)

\(\sqrt{\Delta_t}=\sqrt{49}=7\)

\(t_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta_t}}{2a}=\frac{-1-7}{2}=\frac{-8}{2}=-4\)

\(t_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta_t}}{2a}=\frac{-1+7}{2}=\frac{6}{2}=3\)

Wracamy do zmiennej \(x\). Mamy dwa równania:

\(x^2=-4\)

\(x^2+4=0\)

\(\Delta_x=0-16=-16<0\)

W tym przypadku równanie nie ma rozwiązania, gdyż wyróżnik jest ujemny (można to było stwierdzić od razu, gdyż nie ma takiej liczby, dla której kwadrat jest ujemny).

Drugie równanie:

\(x^2=3\)

\(x^2-3=0\)

\((x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})=0\)

\(x_1=\sqrt{3}, \ x_2=-\sqrt{3}\)

Skorzystaliśmy tutaj z rozkładu trójmianu na czynniki liniowe za pomocą wzoru skróconego mnożenia \(a^2-b^2=(a+b)(a-b)\).

Jest to rozwiązanie naszego równania dwukwadratowego:

ksiązki Odpowiedź

\(x_1=\sqrt{3},\ x_2=-\sqrt{3}\)

© medianauka.pl, 2010-02-13, ZAD-609

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Rozwiązać równanie \(8x^4-6x^2+1=0\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.