Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


Dane jest równanie: \sqrt{2}x+2y=1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (1,a) spełnia to równanie?


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\\ 2a=1-\sqrt{2}/:2 \\ a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Para liczb (1,a) spełni równanie, jeśli po podstawieniu za niewiadomą x pierwszej współrzędnej (czyli 1), a za niewiadomą y drugiej współrzędnej (czyli a), otrzymamy równanie prawdziwe.

(1,a)\\ \sqrt{2}x+2y=1 \\ \sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1

wyznaczamy teraz wartość parametru a

\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\\ 2a=1-\sqrt{2}/:2 \\ a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

ksiązki Odpowiedź

a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-643

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.