Zadanie - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Treść zadania:

Dane jest równanie: \(\sqrt{2}x+2y=1\). Dla jakich wartości parametru a para liczb \((1,a)\) spełnia to równanie?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Para liczb \((1,a)\) spełni równanie, jeśli po podstawieniu za niewiadomą \(x\) pierwszej współrzędnej (czyli 1), a za niewiadomą y drugiej współrzędnej (czyli \(a\)), otrzymamy równanie prawdziwe.

\((1,a)\)

\(\sqrt{2}x+2y=1\)

\(\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\)

Wyznaczamy teraz wartość parametru \(a\).

\(\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\)

\(2a=1-\sqrt{2}/:2\)

\(a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}\)

ksiązki Odpowiedź

\(a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}\)

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-643

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć rozwiązanie graficzne równania \(3x+2y=4\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.