Zadanie - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


Dane jest równanie: \sqrt{2}x+2y=1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (1,a) spełnia to równanie?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\\ 2a=1-\sqrt{2}/:2 \\ a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Para liczb (1,a) spełni równanie, jeśli po podstawieniu za niewiadomą x pierwszej współrzędnej (czyli 1), a za niewiadomą y drugiej współrzędnej (czyli a), otrzymamy równanie prawdziwe.

(1,a)\\ \sqrt{2}x+2y=1 \\ \sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1

wyznaczamy teraz wartość parametru a

\sqrt{2}\cdot 1+2\cdot a=1\\ 2a=1-\sqrt{2}/:2 \\ a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

ksiązki Odpowiedź

a=\frac{1-\sqrt{2}}{2}

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-643

Zadania podobne

kulkaZadanie - równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Znaleźć rozwiązanie graficzne równania 3x+2y=4

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.