Zadanie - granica niewłaściwa funkcji

Treść zadania:

Obliczyć \(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{-2}{x^2}}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Obliczymy wartość granicy funkcji, korzystając z definicji. Bierzemy pod uwagę ciąg argumentów rozpatrywanej funkcji \(f(x)\) o wyrazach należących do sąsiedztwa \(S\) punktu \(x_0=0\), czyli o wyrazach różnych od zera. Niech ten ciąg jest zbieżny do zera.

\(x_n\neq 0\)

\(\lim_{n\to\infty}{x_n}=0\)

Przykładem takiego ciągu jest choćby \(x_n=\frac{1}{n}\), ale to może być dowolny ciąg spełniający powyższe warunki.

Obliczamy granicę funkcji, która będzie równa granicy ciągu wartości funkcji \(f(x_n)\).

\(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{-2}{x^2}}=\lim_{n\to\infty}{f(x_n)}=\lim_{n\to \infty}{\frac{-2}{x_n^2}}=-2\lim_{n\to \infty}{\frac{1}{x_n^2}}=-\infty\)

Skąd wziął się wynik minus nieskończoność? Skorzystaliśmy tutaj z następującego twierdzenia. Ponieważ każdy wyraz ciągu jest podniesiony do drugiej potęgi, wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ciąg jest zbieżny do zera. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę:

Skoro zgodnie z założeniem \(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{x_n}=0\), to \(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{x_n^2}= \lim_{n\to\infty}{(x_n \cdot x_n)}=0\). Wszystkie warunki są spełnione, więc możemy skorzystać z tego twierdzenia, uwzględniamy jeszcze znak minus i otrzymujemy wynik: minus nieskończoność

ksiązki Odpowiedź

\(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{-2}{x^2}}=-\infty\)

© medianauka.pl, 2010-05-11, ZAD-853

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Obliczyć \(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{1}{x^8}}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.