Zadanie - granica niewłaściwa funkcji

Treść zadania:

Obliczyć \(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{1}{x^8}}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Obliczymy wartość granicy funkcji, korzystając z definicji. W tym celu bierzemy pod uwagę ciąg argumentów naszej funkcji \(f(x)\) o wyrazach należących do sąsiedztwa \(S\) punktu \(x_0=0\), czyli o wyrazach różnych od zera. Niech ten ciąg jest zbieżny do zera.

\(x_n\neq 0\)

\(\lim_{n\to\infty}{x_n}=0\)

Przykładem takiego ciągu jest na przykład \(x_n=\frac{1}{n}\), choć to może być dowolny inny ciąg spełniający powyższe warunki.

Obliczamy granicę funkcji, która będzie równa granicy ciągu wartości funkcji \(f(x_n)\).

\(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{1}{x^8}}=\lim_{n\to\infty}{(f(x_n)}=\lim_{n\to \infty}{\frac{1}{x_n^8}}=\infty\)

Ponieważ każdy wyraz ciągu jest podniesiony do parzystej potęgi, wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ciąg jest zbieżny do zera. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę:

Skoro zgodnie z założeniem \(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{x_n}=0\), to \(\displaystyle\lim_{n\to\infty}{x_n^8}= \lim_{n\to\infty}{(x_n \cdot x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot x_n\cdot x_n)}=0\cdot0\cdot0\cdot0\cdot0\cdot0\cdot0\cdot0=0\). Wszystkie warunki są spełnione, więc możemy skorzystać z tego twierdzenia.

ksiązki Odpowiedź

\(\lim_{x\to 0}{\frac{1}{x^8}}=\infty\)

© medianauka.pl, 2010-05-11, ZAD-854

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Obliczyć \(\displaystyle\lim_{x\to 0}{\frac{-2}{x^2}}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.