Zadanie - największa i najmniejsza wartość funkcji

Treść zadania:

Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji \(f(x)=1+\frac{x^2}{x+2}\) w przedziale \(\langle -\frac{3}{2};0\rangle\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dana jest funkcja \(f(x)=1+\frac{x^2-1}{x+2}\)

Aby znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale \(<-3/2;0>\) musimy znaleźć w pierwszej kolejności ekstremum funkcji. Musimy więc wytypować punkty, w których należy ich szukać. Jeżeli funkcja ma ekstremum w punkcie \(x_0\)i ma w tym punkcie pochodną, to jest ona równa zero.

\(f'(x)=(1+\frac{x^2}{x+2})'=0+\frac{(x^2)'(x+2)-x^2(x+2)'}{(x+2)^2}=\frac{2x(x+2)-x^2}{(x+2)^2}=\)

\(=\frac{2x^2+4x-x^2}{(x+2)^2}=\frac{x^2+4x}{(x+2)^2}= \frac{x(x+4)}{(x+2)^2}\)

Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest to, aby pochodna była równa zeru:

\(f'(x)=0\)

\(\frac{x(x+4)}{(x+2)^2}=0\)

Ułamek jest równy zero, gdy licznik jest równy zero:

\(x(x+4)=0\)

\(x_1=-4,\ x_2=0\)

Punkt \(x_2\) należy do rozpatrywanego przedziału, w którym szukamy najmniejszej oraz największej wartości.

W punkcie tym funkcja może posiadać ekstremum. Aby stwierdzić czy posiada i czy jest to minimum czy maksimum sprawdzimy znak pochodnej po obu stronach tego punktu:

Sporządzamy tabelkę zmienności pochodnej oraz funkcji:

(-∞-4)-4(-4;0)0(0;+∞)
f'(x)+0-0+
f(x)\nearrow\searrow\nearrow

W pierwszym rzędzie zaznaczamy przedziały zmienności oraz punkty, w których spodziewamy się ekstremum. W drugim rzędzie zaznaczamy znak pochodnej oraz jej wartość, w trzecim rzędzie za pomocą strzałek zaznaczamy, czy funkcja rośnie czy maleje. Pozwala to wyobrazić sobie przebieg funkcji. Tutaj widać, że funkcja w punkcie \(x_1=-4\) przechodzi w "grzbiet" (posiada maksimum, ale punkt ten jest poza rozpatrywanym przedziałem) i w \(x_2\) w "dolinę", ma więc w tym miejscu minimum.

Musimy więc sprawdzić jaką wartość funkcja posiada na krańcach przedziału:

\(f(-\frac{3}{2})=1+\frac{(-\frac{3}{2})^2}{-\frac{3}{2}+2}=1+\frac{\frac{9}{4}}{\frac{1}{2}} =1+\frac{9}{4}\cdot \frac{2}{1}=5,5\)

\(f(0)=1+0=1\)

\(f_{max}=5,5\)

\(f_{min}=1\)

ksiązki Odpowiedź

Największa wartość funkcji w przedziale to 5,5, a najmniejsza to 1.

© medianauka.pl, 2010-09-25, ZAD-938

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć największą i najmniejszą wartość funkcji \(f(x)=3x+\frac{1}{x}\) w przedziale \(\langle-1;1\rangle\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.