Zadanie - obliczanie całek

Treść zadania:

Oblicz \(A=\int{x\cos{x}dx}\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dana jest całka, którą oznaczmy literą \(A\):

\(A=\int{x\cos{x}dx}\)

Zastosujemy metodę całkowania przez części, korzystając ze wzoru:

\(\int{udv}=uv-\int{vdu}\)

Mamy tu iloczyn dwóch funkcji: \(x\) oraz \(cosx\). We wzorze na całkowanie przez części jedna z funkcji pod całką to \(u\), druga to pochodna dv:

\(u=x, \ dv=\cos{x}dx\)

Obliczamy pochodną funkcji u i wyznaczamy funkcję \(v\), obliczając całkę z \(dv\) (możemy tutaj pominąć stałą C):

\(du=dx, \ v=\int{\cos{x}dx}=\sin{x}\)

(używamy tutaj notacji "d", gdyż mamy tutaj do czynienia z różnymi funkcjami i łatwiej się nią posługiwać. Pochodną funkcji \(f(x)=x\) jest liczba 1, skoro \(u=x\) to \(du\) (pochodna funkcji \(u\)) jest równa \((x)'=1\), czyli dx

Stosujemy teraz przytoczony wyżej wzór na całkowanie przez części:

\(A=uv-\int{vdu}=x\sin{x}-\int{\sin{x}dx}=x\sin{x}+\cos{x}+C\)

ksiązki Odpowiedź

\(\int{x\cos{x}dx}=x\sin{x}+\cos{x}+C\)

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-971

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Obliczyć \(A=\int{(\ln{x})^3dx}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.