Zadanie - Obliczanie całek


Oblicz:
A=\int{(\ln{x})^3dx}

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

A=\int{(\ln{x})^3dx}\\ u=(\ln{x})^3,\ dv=dx\\ du=3(\ln{x})^2\cdot \frac{1}{x},\ v=\int{dx}=x\\ A=x(\ln{x})^3-\int{x\cdot 3(\ln{x})^2\cdot \frac{1}{x}dx}=x(\ln{x})^3-3\int{(\ln{x})^2dx}= x(\ln{x})^3-3A_1\\ A_1=\int{(\ln{x})^2dx}\\ u=(\ln{x})^2, \ dv=dx\\ du=2\ln{x}\cdot \frac{1}{x}dx, \ v=x
A_1=x(\ln{x})^2-\int{x\cdot 2\ln{x}\cdot \frac{1}{x}dx}=x(\ln{x})^2-2\int{\ln{x}dx}
A=x(\ln{x})^3-3A_1=x(\ln{x})^3-3[x(\ln{x})^2-2\int{\ln{x}dx}]=\\ =x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6\int{\ln{x}dx}=x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6A_2
A_2=\int{\ln{x}dx}\\ u=\ln{x}, \ dv=dx\\ du=\frac{1}{x}, \ v=x\\ A_2=x\ln{x}-\int{x\cdot \frac{1}{x}dx=x\ln{x}-x
A=x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6x\ln{x}-6x+C

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Dana jest całka, którą oznaczmy literą A:

A=\int{(\ln{x})^3dx} tło tło

Zastosujemy metodę całkowania przez części, korzystając ze wzoru:

\int{udv}=uv-\int{vdu}

Mamy tu iloczyn funkcję u (logarytm naturalny podniesiony do trzeciej potęgi) oraz pochodną dv=dx:

u=(\ln{x})^3, \ dv=dx tło tło

Obliczamy pochodną funkcji u (pochodna funkcji złożonej) i wyznaczamy funkcję v, obliczając całkę z dv (możemy tutaj pominąć stałą C):

du=3(\ln{x})^2\cdot \frac{1}{x}, \ v=\int{dx}=x

Stosujemy teraz przytoczony wyżej wzór na całkowanie przez części:

A=uv-\int{vdu}=x(\ln{x})^3-\int{\cancel{x}\cdot 3(\ln{x})^2\cdot \frac{1}{\cancel{x}}dx}=x(\ln{x})^3-3\int{(\ln{x})^2dx}

Otrzymaliśmy podobną całkę jak w przypadku całki, którą mamy obliczyć, jednak stopień potęgi jest o jeden mniejszy. Możemy więc tą samą metodą wykonywać dalsze obliczenia:

Obliczamy niżej tylko całkę z logarytmu naturalnego podniesionego do kwadratu:

A_1=\int{(\ln{x})^2dx}\\ u=(\ln{x})^2, \ dv=dx\\ du=2\ln{x}\cdot \frac{1}{x}dx, \ v=x\\ A_1=x(\ln{x})^2-\int{x\cdot 2\ln{x}\cdot \frac{1}{x}dx}=x(\ln{x})^2-2\int{\ln{x}dx}

Otrzymaliśmy całkę z logarytmu i skorzystamy znów z tej samej metody całkowania przez części

A_2=\int{\ln{x}dx}\\ u=\ln{x}, \ dv=dx\\ du=\frac{1}{x}dx, \ v=x\\ A_2=x\ln{x}-\int{x\cdot \frac{1}{x}dx}=x\ln{x}-x

Wstawiamy obliczone całki do naszego wzoru i otrzymujemy:

Otrzymaliśmy całkę z logarytmu i skorzystamy znów z tej samej metody całkowania przez części

A=x(\ln{x})^3-3\int{(\ln{x})^2dx}=x(\ln{x})^3-3[x(\ln{x})^2-2\int{\ln{x}dx}]=\\ =x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6\int{\ln{x}dx}=x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6(x\ln{x}-x)+C=\\ =x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6x\ln{x}-6x+C

ksiązki Odpowiedź

A=x(\ln{x})^3-3x(\ln{x})^2+6x\ln{x}-6x+C

© medianauka.pl, 2010-10-10, ZAD-972

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczanie całek
Oblicz:
A=\int{x\cos{x}dx}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.