Chetonikowate

Chetonikowate (Chaetodontidae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu okoniokształtnych, do której zaliczamy około 115 gatunków w 10 rodzajach. W Polsce nie występują ryby z tej rodziny.

Wygląd

Ciało tych ryb jest bocznie spłaszczone, wysokie. Charakterystyczny jest zaostrzony pyszczek, co umożliwia im wydobywanie pokarmu ze szczelin skał i koralowców. Na końcu pyszczka jest niewielki otwór gębowy. Ubarwienie zwykle bardzo jaskrawe, z pięknymi wzorami. Przez oko na ogół biegnie pas lub pokrywa je plama. Bardzo często na końcu płetwy grzbietowej lub z tyłu ciała znajduje się plama podobna do oczu, tak zwane fałszywe oko. Ubarwienie osobników młodych jest na ogół inne. Ryby te potrafią zmieniać ubarwienie z nocnego na dzienne.

Gatunki

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych.


Chetonik pawik, chetonik złoty, ustnik pawikChetonik pawik, chetonik złoty, ustnik pawik

Chaetodon auriga

Chetonik pawik, chetonik złoty, ustnik pawik (Chaetodon auriga) to ryba z rodziny chetonikowatych, spotykana w morskich akwariach. Ciało chetonika pawika jest bocznie spłaszczone, wysokie. Pyszczek jest zaostrzony.


Pensetnik dwuoki, pensetnik pomarańczowopręgiPensetnik dwuoki, pensetnik pomarańczowopręgi

Chelmon rostratus

Pensetnik dwuoki, pensetnik pomarańczowopręgi, pincetnik pomarańczowopręgi (Chelmon rostratus). Ma poprzeczne, pomarańczowe pręgi w ciemnej i jasnej obwódce, nasada ogona ma czarną pręgę.

Występowanie i środowisko

Zamieszkują płytkie wody raf koralowych Oceanu Indyjskiego i Pacyfiku oraz Atlantyku. Są obecne na ogół na głębokości do 20 m, ale są gatunki, które można spotkać na głębokości nawet 200 m.

Tryb życia i zachowanie

Brak danych.

Morfologia i anatomia

W płetwie odbytowej znajduje się od 3 do 5 kolców. Drobne łuski znajdują się także na nasadach płetw grzbietowej i odbytowej.

Rozmnażanie

Ryby te nie przejawiają instynktu opiekuńczego. Jaja są uwalniane do toni wodnej. Larwy prowadzą pelagiczny tryb życia, ich rozwój jest przedłużony do nawet kilku miesięcy. Larwy mają charakterystyczne płytki kostne.

Pożywienie

Podstawę diety stanowią małe bezkręgowce, polipy i czułki koralowców, zooplankton, ikra innych ryb, a także zooplankton. Często występuje specjalizacja pokarmowa.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria


© medianauka.pl, 2016-08-27, RODZ-376Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2018 r.