Cykady, piewikowate

Cykady, piewikowate, cykadowate (Cicadidae) to rodzina pluskwiaków równoskrzydłych, do której zaliczamy około 3000 gatunków, z czego w Europie około 60, a w Polsce tylko 3 gatunki.

Wygląd

Ubarwienie kryptyczne. Sylwetka jest masywna i krępa. Głowa i oczy są duże, wyposażone w 3 przyoczka. Czułki małych rozmiarów. Przednia para skrzydeł jest długa i sięga poza odwłok, w spoczynku ułożone dachówkowato.

Gatunki

To atlas z wykazem gatunków, przynależących do danej rodziny. Aby wyświetlić tylko polskie gatunki, użyj filtra Ukryj obce gatunki, który znajdziesz w panelu bocznym. Możesz także użyć innych ciekawych filtrów. Kliknij na nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.Inne gatunki

  • piewik podolskiego (Cicadetta podolica)
  • piewik wielkogłowy (Lyristes plebejus)

Występowanie i środowisko

To owady latające, czasem skaczące. Najwięcej gatunków żyje w tropikach i w obszarze subtropikalnym.

Tryb życia i zachowanie

Cykady wydają charakterystyczne i bardzo głośne dźwięki w ciągu dnia. W nocy milczą. Dźwięki są wydawane dzięki narządom strydulacyjnych samców. U samic narządy te pojawiają się tylko u osobników jednej podrodziny z Ameryki Południowej. Dźwięki te odbierane są przez osobniki obu płci.

Morfologia i anatomia

Cykady dorastają do 1-7 cm długości ciała, w zależności od gatunku. Samice są zwykle większe od samców. Samica ma pokładełko.

Rozmnażanie

Samica składa jaja na roślinach za pomocą pokładełka, którym robi wgłębienie w roślinie.

Pożywienie

Larwy karmią się sokami roślin.

Ciekawostki

Cykady najlepiej obserwować w rejonie Morza Śródziemnomorskiego (np. Chorwacja). Podczas lata nie ma dnia, w którym nie byłoby słychać dzięków prze nie wydawanych. Jednak trudno je dostrzec.
Jak szybko latają owady?
Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.

© medianauka.pl, 2018-10-28, RODZ-695©® Media Nauka 2008-2023 r.