Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Owady

Pluskwiaki równoskrzydłe

Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) to rząd owadów, który liczy dziś około 40 000 gatunków. W Polsce żyje około 1360 gatunków. W niektórych klasyfikacjach grupę tę zalicza się do pluskwiaków (Hemiptera). Wyróżnia się dwa podrzędy: piewiki (Auchenorrhyncha) oraz piersiodziobe (Sternorrhyncha). Oznaczenie poszczególnych gatunków nie jest proste.

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Cykady, piewikowate
Cykady, piewikowate

Cicadidae

Liczba gatunków: 3000
(w Polsce: 3)
Mszycowate
Mszycowate

Aphididae

Liczba gatunków: 5000
(w Polsce: 700)
Pienikowate
Pienikowate

Cercopidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: ?)
Skoczkowate
Skoczkowate

Cicadellidae

Liczba gatunków: 20000
(w Polsce: 386)
Zabielicowate
Zabielicowate

Ortheziidae

Liczba gatunków: ?
(w Polsce: ?)
Zgarbkowate
Zgarbkowate

Membracidae

Liczba gatunków: 3200
(w Polsce: 2)


Inne rodziny

 • Adelgidae
 • Aleyrodidae
 • Aphrophoridae
 • Asterolecaniidae
 • Cerococcidae
 • Cixiidae
 • Coccidae
 • Delphacidae
 • Tarcznikowate (Diaspididae)
 • Dictyopharidae
 • Eriococcidae
 • Issidae
 • Kermesidae
 • Czerwcowate (Margarodidae)
 • Phylloxeridae
 • Wełnowcowate (Pseudococcidae)
 • Psyllidae
 • Tettigometridae
 • Triozidae

Występowanie i środowisko

To pospolite owady w naszym kraju. Żyją w różnorodnych środowiskach na lądzie: w glebie, ściółce, na roślinach. Większość gatunków żyje w rejonach subtropikalnych i tropikalnych.

Tryb życia i zachowanie

Niektóre gatunki wytwarzają różnego rodzaju osłonki, czasem nie przypominają nawet stawonogów.


Morfologia i anatomia

Wygląd tych owadów jest bardzo zróżnicowany. Cechą wspólną jest między innymi kłująco-ssący aparat gębowy, osadzony po brzusznej stronie, zawsze wysunięty od wierzchołka głowy. Ubarwienie zwykle jednolite, często z woskowym nalotem lub kolorowe. Budowa ciała delikatna. Niektóre gatunki charakteryzuje zlewanie się tagm. Ciało pokryte może być różnego rodzaju osłonkami, woskowymi wydzielinami, a nawet nie przypominać stawonogów. Czułki są krótkie, złożone z dwóch członów i zakończone szczeciniastym tworem (piewiki) lub dłuższe, nitkowate, złożone z kilku segmentów, a u czerwców całkowicie zredukowane.

Skrzydła pierwszej pary mają różnorodną budowę, zawsze są mocniejsze od skrzydeł drugiej pary, które są błoniaste. Niektóre gatunki są bezskrzydłe.

Odnóża piewików i koliszek są skoczne, cykady mają pierwszą parę odnóży z funkcją czepną i grzebiącą, czerwce i mączliki nie mają odnóży.

Odwłok jest zwykle pokaźny i wyraźnie segmentowany. Widać zwykle 10 segmentów, a złożony jest z jedenastu.

Otwór narządu rozrodczego żeńskiego znajduje się między ósmym a dziewiątym segmentem, tworzy pokładełko. Narządy kopulacyjne samców znajdują się na dziewiątym segmencie.

Liczne są różne gruczoły skórne, wytwarzające różnego rodzaju wydzieliny, zwykle woskowe, spadź.

Oczy są złożone lub całkowicie zredukowane. Owady te posiadają też 2-3 przyoczka.

Przewód pokarmowy nie jest typowy w świecie owadów. Znajduje się w nim komora filtracyjna w przednim odcinku jelita środkowego. Umożliwia to zagęszczanie substancji pokarmowych. Zawarty w pokarmie nadmiar cukrów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź.

Rozmnażanie

Przechodzą przeobrażenie niezupełne. U mączlików i czerwców występują stadia spoczynkowe. Mszyce mają bardzo złożony cykl życiowy. Samice składają zwykle zapłodnione już jaja. Dość często zdarza się także dzieworództwo.

Pożywienie

Są to owady roślinożerne. Głównie odżywiają się sokami roślin okrytonasiennych. Czasem zjadają grzyby i rośliny niższe.

Ochrona i zagrożenia

Część gatunków tego rzędu owadów to szkodniki upraw. Przenoszą też choroby wirusowe roślin.

Ciekawostki

Brak danych.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunki


Krasanka natrawka
Krasanka przepaskówka
Pienik olchowiec
Zgarb rogaty
Zabielica pokrzywowa
Pienik ślinianka
Piewik gałązkowiec
Mszyca bzowa
Pisogłówka różanecznikowa

Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

ukryj/pokaż
Krasanka natrawka
         

Okres lotu krasanki natrawki.

ukryj/pokaż
Pienik ślinianka
        

Okres występowania postaci dorosłej pienika ślinianki.

ukryj/pokaż
Pisogłówka różanecznikowa
       

Okres występowania imago pisogłówki różanecznikowej.

ukryj/pokaż
Zabielica pokrzywowa
       

Okres lotu zabielicy pokrzywowej.

ukryj/pokaż
Zgarb rogaty
        

Okres lotu zgarba rogatego.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2015-02-01, RZAD-74


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2020 r.