Pluskwiaki równoskrzydłe

Pluskwiaki równoskrzydłe (Homoptera) to rząd owadów, który liczy dziś około 40 000 gatunków. W Polsce żyje około 1360 gatunków. W niektórych klasyfikacjach grupę tę zalicza się do pluskwiaków (Hemiptera). Wyróżnia się dwa podrzędy: piewiki (Auchenorrhyncha) oraz piersiodziobe (Sternorrhyncha). Oznaczenie poszczególnych gatunków nie jest proste.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Cykady, piewikowate
Cykady, piewikowate
Cicadidae


Liczba gatunków: 3000
Liczba gatunków w Polsce: 3
Mszycowate
Mszycowate
Aphididae


Liczba gatunków: 5000
Liczba gatunków w Polsce: 700
Pienikowate
Pienikowate
Cercopidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: ?
Skoczkowate
Skoczkowate
Cicadellidae


Liczba gatunków: 20000
Liczba gatunków w Polsce: 386
Zabielicowate
Zabielicowate
Ortheziidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: ?
Zgarbkowate
Zgarbkowate
Membracidae


Liczba gatunków: 3200
Liczba gatunków w Polsce: 2


Inne rodziny

 • Adelgidae
 • Aleyrodidae
 • Aphrophoridae
 • Asterolecaniidae
 • Cerococcidae
 • Cixiidae
 • Coccidae
 • Delphacidae
 • Tarcznikowate (Diaspididae)
 • Dictyopharidae
 • Eriococcidae
 • Issidae
 • Kermesidae
 • Czerwcowate (Margarodidae)
 • Phylloxeridae
 • Wełnowcowate (Pseudococcidae)
 • Psyllidae
 • Tettigometridae
 • Triozidae

Występowanie i środowisko

To pospolite owady w naszym kraju. Żyją w różnorodnych środowiskach na lądzie: w glebie, ściółce, na roślinach. Większość gatunków żyje w rejonach subtropikalnych i tropikalnych.

Tryb życia i zachowanie

Niektóre gatunki wytwarzają różnego rodzaju osłonki, czasem nie przypominają nawet stawonogów.


Morfologia i anatomia

Wygląd tych owadów jest bardzo zróżnicowany. Cechą wspólną jest między innymi kłująco-ssący aparat gębowy, osadzony po brzusznej stronie, zawsze wysunięty od wierzchołka głowy. Ubarwienie zwykle jednolite, często z woskowym nalotem lub kolorowe. Budowa ciała delikatna. Niektóre gatunki charakteryzuje zlewanie się tagm. Ciało pokryte może być różnego rodzaju osłonkami, woskowymi wydzielinami, a nawet nie przypominać stawonogów. Czułki są krótkie, złożone z dwóch członów i zakończone szczeciniastym tworem (piewiki) lub dłuższe, nitkowate, złożone z kilku segmentów, a u czerwców całkowicie zredukowane.

Skrzydła pierwszej pary mają różnorodną budowę, zawsze są mocniejsze od skrzydeł drugiej pary, które są błoniaste. Niektóre gatunki są bezskrzydłe.

Odnóża piewików i koliszek są skoczne, cykady mają pierwszą parę odnóży z funkcją czepną i grzebiącą, czerwce i mączliki nie mają odnóży.

Odwłok jest zwykle pokaźny i wyraźnie segmentowany. Widać zwykle 10 segmentów, a złożony jest z jedenastu.

Otwór narządu rozrodczego żeńskiego znajduje się między ósmym a dziewiątym segmentem, tworzy pokładełko. Narządy kopulacyjne samców znajdują się na dziewiątym segmencie.

Liczne są różne gruczoły skórne, wytwarzające różnego rodzaju wydzieliny, zwykle woskowe, spadź.

Oczy są złożone lub całkowicie zredukowane. Owady te posiadają też 2-3 przyoczka.

Przewód pokarmowy nie jest typowy w świecie owadów. Znajduje się w nim komora filtracyjna w przednim odcinku jelita środkowego. Umożliwia to zagęszczanie substancji pokarmowych. Zawarty w pokarmie nadmiar cukrów zostaje wydalony wraz z kałem, tworząc spadź.

Rozmnażanie

Przechodzą przeobrażenie niezupełne. U mączlików i czerwców występują stadia spoczynkowe. Mszyce mają bardzo złożony cykl życiowy. Samice składają zwykle zapłodnione już jaja. Dość często zdarza się także dzieworództwo.

Pożywienie

Są to owady roślinożerne. Głównie odżywiają się sokami roślin okrytonasiennych. Czasem zjadają grzyby i rośliny niższe.

Ochrona i zagrożenia

Część gatunków tego rzędu owadów to szkodniki upraw. Przenoszą też choroby wirusowe roślin.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Brak danych.


Kalendarz przyrody

123456789101112

Opis

         Krasanka natrawka: Okres lotu krasanki natrawki.
        Pienik ślinianka: Okres występowania postaci dorosłej pienika ślinianki.
       Pisogłówka różanecznikowa: Okres występowania imago pisogłówki różanecznikowej.
       Zabielica pokrzywowa: Okres lotu zabielicy pokrzywowej.
        Zgarb rogaty: Okres lotu zgarba rogatego.
Pokaż tylko bieżące wydarzenia


Jak szybko latają owady?

Jak szybko latają owady?

Owady są jedynymi bezkręgowcami, które potrafią latać. Część owadów porusza się w powietrzu lotem spadochronowym, szybowcowym, pływnym lub stojącym. Rozpiętość prędkości i różnych gatunków jest znaczna i może być zaskakująco duża.© medianauka.pl, 2015-02-01, RZAD-74
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.