Hajdukowate

Hajdukowate (Holocentridae) to rodzina ryb kostnoszkieletowych z rzędu beryksokształtnych, do której zaliczamy około 70 gatunków w 8 rodzajach.

Ubarwienie najczęściej czerwone. W płetwach występują mocne kolce. Oczy zwykle bardzo duże. Łuski grube. Ogon rozwidlony. Płetwy brzuszne mają jeden kolec oraz 7 promieni.

Występowanie i środowisko

Ryby te żyją w wodach płytkich na rafach w rejonach wód tropikalnych i subtropikalnych. Cześć gatunków żyje na terenach o skalistym dnie.

Tryb życia i zachowanie

Hajdukowate są aktywne w nocy. Osobniki dorosłe trzymają się przydennej strefy, a larwy są pelagiczne.

Morfologia i anatomia

Długość ciała wynosi od 17 do 60 cm, zwykle jednak do 27 cm.

Pożywienie

Polują na małe ryby i bezkręgowce.

Ciekawostki

To największa rodzina beryksokształtnych.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2019-06-23, RODZ-1478©® Media Nauka 2008-2023 r.