Logo Media Nauka


Nauka » Biologia » Ryby

Beryksokształtne

Beryksokształtne (Beryciformes) to rząd ryb kostnoszkieletowych, do którego zaliczamy około 220 gatunków w 17 rodzinach. Klasyfikacja ryb tego rzędu jest dyskusyjna. Gatunki żyjące w wodach płytkich posiadają twarde kolce w płetwach. Płetwy brzuszne mają na ogół minimum 5 promieni (poza wielorybnikowcami, u których cała płetwa nie występuje). Oczy są zwykle bardzo duże (poza wielorybnikowatymi i pokrewnymi).

Rodziny

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny ssaków z wybranego rzędu.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Hajdukowate
Hajdukowate

Holocentridae

Liczba gatunków: 70
(w Polsce: nie występują)


Inne rodziny

 • Latarenkowcowate (Anomalopidae)
 • Anoplogastridae
 • Barbourisiidae
 • Beryksowate (Berycidae)
 • Wielorybnikowate (Cetomimidae)
 • Diretmidae
 • Gibberichthuidae
 • Hispidoberycidae
 • Megalomycteridae
 • Melamphaidae
 • Mirapinnidae
 • Szysznikowate (Monocentridae)
 • Wąsatkowate (Polymixiidae)
 • Rondelettidae
 • Stephanoberycidae
 • Gardłoszowate (Trachichthyidae)

Występowanie i środowisko

Ryby te występują w morzach całego świata, poza obszarami biegunów. Najwięcej gatunków żyje w głębinach.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te unikają światła.


Morfologia i anatomia

Długość ciała od 6 cm do 61 cm. U niektórych gatunków pęcherz pławny jest połączony z jelitem.

Rozmnażanie

Występują osobniki obu płci. Zapłodnienie odbywa się w wodzie.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Mięso tych ryb uchodzi za smaczne.

Zdjęcia - galeria

Ukryj obce gatunki
Ukryj polskie gatunkiPokaż tylko bieżące wydarzenia


© medianauka.pl, 2019-06-23, RZAD-218


Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.