Beryksokształtne

Beryksokształtne (Beryciformes) to rząd ryb kostnoszkieletowych, do którego zaliczamy około 220 gatunków w 17 rodzinach. Klasyfikacja ryb tego rzędu jest dyskusyjna. Gatunki żyjące w wodach płytkich posiadają twarde kolce w płetwach. Płetwy brzuszne mają na ogół minimum 5 promieni (poza wielorybnikowcami, u których cała płetwa nie występuje). Oczy są zwykle bardzo duże (poza wielorybnikowatymi i pokrewnymi).

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny


Hajdukowate

Holocentridae


Liczba gatunków: 70
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Szysznikowate

Monocentridae


Liczba gatunków: 3
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Ryby te występują w morzach całego świata, poza obszarami biegunów. Najwięcej gatunków żyje w głębinach.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te unikają światła.


Morfologia i anatomia

Długość ciała od 6 cm do 61 cm. U niektórych gatunków pęcherz pławny jest połączony z jelitem.

Rozmnażanie

Występują osobniki obu płci. Zapłodnienie odbywa się w wodzie.

Pożywienie

Brak danych.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Mięso tych ryb uchodzi za smaczne.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia

© medianauka.pl, 2019-06-23, RZAD-218
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.