Lamnokształtne

Lamnokształtne (Lamniformes) to rząd ryb chrzęstnoszkieletowych, do którego zaliczamy 7 rodzin i 16 gatunków. To ryby o różnorodnej budowie ciała. Osiągają one długość od 1 do 10 m. Nie istnieją cechy jednoznacznie wyróżniające te ryby.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny


Długoszparowate

Cetorhinidae


Liczba gatunków: 1
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Kosogonowate

Alopiidae


Liczba gatunków: 3
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Lamnowate

Lamnidae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Występują zwykle w morzach, blisko brzegów w strefie tropikalnej i umiarkowanej.

Tryb życia i zachowanie

Wiele gatunków specjalizuje się w zdobywaniu pokarmu. To zwinni pływacy.


Morfologia i anatomia

Rekiny nie posiadają pęcherza pławnego. W utrzymaniu pływalności pomaga im lżejszy szkielet chrzęstny oraz duża wątroba, zawierająca duże ilości tłuszczu. W efekcie rekiny muszą stale pływać, aby nie opaść na dno. We krwi znajduje się dużo mocznika, co powoduje, że jest ona hipertoniczna w stosunku do wody morskiej. Dzięki temu nie następuje utrata wody z organizmu. Rekiny mają dobrze rozwinięte zmysły wzroku, dotyku, zapachu, a także dźwięku. Wiele rekinów ma także dobrze rozwinięty zmysł, za pomocą którego wyczuwają zmiany w polu elektromagnetycznym.

Rozmnażanie

Większość rekinów dojrzałość płciową osiąga po 6-18 latach życia. Reprodukcja tych ryb nie jest duża, ze względu na to, że znajdują się one na szczycie piramidy pokarmowej.

Pożywienie

Część gatunków poluje na ryby, inne żywią się planktonem. Rekin ludojad żywi się także ssakami. Znajduje się on na szczycie piramidy pokarmowej.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Do tej grupy należą najbardziej przerażający zabójcy mórz i oceanów - żarłacze białe, które polują nawet na wieloryby! W tej grupie zwierząt znajduje się także najszybszy rekin - mako ostronosy.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia

© medianauka.pl, 2015-12-06, RZAD-86
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.