Lamnowate

Lamnowate (Lamnidae) to rodzina ryb chrzęstnoszkieletowych z rzędu lamnokształtnych. Należą do niej najbardziej zabójcze stworzenia mórz i oceanów.

Ryby te mają wydłużone ciało z niesymetryczną płetwą ogonową.

Występowanie i środowisko

Lamnowate występują w morzach, blisko brzegów w strefie tropikalnej i umiarkowanej.

Tryb życia i zachowanie

Ryby te świetnie i wytrwale pływają.

Morfologia i anatomia

Rekiny z tej rodziny nie posiadają pęcherza pławnego. W utrzymaniu pływalności pomaga im lżejszy szkielet chrzęstny oraz duża wątroba, która zawiera dużo tłuszczu. W efekcie ryby te muszą cały czas pływać, aby nie opadać na dno.

Rozmnażanie

Rozrodczość tych ryb nie jest duża. Rozwój zarodka trwa długo, późno też osiągają dojrzałość płciową.

Pożywienie

Część gatunków poluje na ryby. Rekin ludojad żywi się także ssakami. Znajduje się on na szczycie piramidy pokarmowej.

Ochrona i zagrożenia

Brak danych.

Ciekawostki

Brak danych.

Gatunki

To wykaz gatunków, przynależących do danej rodziny. Kliknij nazwę gatunkową, aby się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego gatunku.


Inne gatunki

Elektryczne ryby
Wiele ryb potrafi wytwarzać prąd elektryczny. Czy prąd taki może być niebezpieczny dla człowieka? Czy można w jakiś sposób wykorzystać tę energię elektryczną?
Latające ryby
Czy i jak daleko latają latające ryby? Po co to robią? Czy oddychają w powietrzu?
Jadowite ryby
Czy istnieją ryby, które są jadowite na tyle, aby zagrozić zdrowiu i życiu człowieka? Czy w Polsce żyją jadowite gatunki ryb?
Najszybsza ryba świata
Z jaką maksymalną prędkością może płynąć ryba? Jak gatunek jest rekordzistą na świecie? Czy w Polsce można spotkać takich rekordzistów?

© medianauka.pl, 2015-12-06, RODZ-457©® Media Nauka 2008-2023 r.