logoStrojnikokształtne

Strojnikokształtne (Lampridiformes), potocznie nazywane wstęgorami lub strojnikami, to rząd ryb kostnoszkieletowych, do którego zaliczamy 8 rodzin z około 30 gatunkami. Ciało jest owalne lub wężowate. Wspólne cechy ryb z tego rzędu to budowa szczęk, która umożliwia ich dalekie wysuwanie do przodu, brak łusek, płetwa grzbietowa biegnie niemalże przez całe ciało, usytuowanie płetw brzusznych jest daleko z tyłu. Ponadto ich kolorystyka ciała jest niezwykle żywa, płetwy są jaskrawoczerwone. Niektóre gatunki mają zredukowaną płetwę ogonową.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny

Strojnikowate
Strojnikowate
Lamprididae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: nie występują
Wstęgorowate
Wstęgorowate
Regalecidae


Liczba gatunków: 4
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Inne rodziny

  • Ateleopodidae
  • Lophotidae
  • Radiicephalidae
  • Stylephoridae
  • Trachipteridae
  • Veliferidae

Występowanie i środowisko

Są to ryby żyjące w morskich głębinach wód całego świata, łącznie z rejonami podbiegunowymi, chociaż większość gatunków żyje w tropikach. Pionowy zasięg występowania to 100-1000 m.

Tryb życia i zachowanie

Głębokość, na której żyją te ryby jest przyczyną rzadkiego ich spotykania. Stąd niewiele wiemy o tych rybach.


Morfologia i anatomia

Najmniejszy z gatunków mierzy 30 cm, najcięższą rybą jest strojnik - do 275 kg, najdłuższą zaś jest wstęgor królewski, którego największy okaz mierzył ponoć 17 m!

Rozmnażanie

Jaja mają duże rozmiary (nawet do 6 mm średnicy) i są unoszone przez prąd przy powierzchni wody. Mają czerwony kolor. Larwy strojnikokształtnych od razu aktywnie pływają. Wiele gatunków w swoim rozwoju przechodzi metamorfozę.

Pożywienie

Strojniki i wstęgory żywą się planktonem, drobnymi skorupiakami, zjadają małe ryby i kałamarnice. Cześć gatunków ma zwyczaj płynąć podczas żerowania pionowo w górę.

Ochrona i zagrożenia

To rzadkie ryby, jednak nie są zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Do tego rzędu należy jedna z najdłuższych ryb świata - wstęgor królewski. Może mierzyć nawet 17 m długości.

Pokaż tylko bieżące wydarzenia
© medianauka.pl, 2016-06-15, RZAD-114


Polecamy w naszym sklepie

Kubek wędkarza
Ryby labiryntowe
Kolorowe skarpetki wędkarza
Kolorowe skarpetki Kostka
Kolorowe skarpetki Miasto
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.