Strojnikokształtne

Strojnikokształtne (Lampridiformes), potocznie nazywane wstęgorami lub strojnikami, to rząd ryb kostnoszkieletowych, do którego zaliczamy 8 rodzin z około 30 gatunkami. Ciało jest owalne lub wężowate. Wspólne cechy ryb z tego rzędu to budowa szczęk, która umożliwia ich dalekie wysuwanie do przodu, brak łusek, płetwa grzbietowa biegnie niemalże przez całe ciało, usytuowanie płetw brzusznych jest daleko z tyłu. Ponadto ich kolorystyka ciała jest niezwykle żywa, płetwy są jaskrawoczerwone. Niektóre gatunki mają zredukowaną płetwę ogonową.

Atlas

Wykaz wszystkich opublikowanych artykułów tematycznych, opisujących rodziny z wybranego rzędu. Ciemniejsze kafelki oznaczają ważniejsze, bardziej znane rodziny.

Filtry

Użyj poszczególnych filtrów, aby ustalić odpowiednią kolejność wyświetlania rodzin.

Sortuj według:
Ukryj obce rodziny
Ukryj polskie rodziny


Strojnikowate

Lamprididae


Liczba gatunków: ?
Liczba gatunków w Polsce: nie występują

Wstęgorowate

Regalecidae


Liczba gatunków: 4
Liczba gatunków w Polsce: nie występują


Inne rodziny

Występowanie i środowisko

Są to ryby żyjące w morskich głębinach wód całego świata, łącznie z rejonami podbiegunowymi, chociaż większość gatunków żyje w tropikach. Pionowy zasięg występowania to 100-1000 m.

Tryb życia i zachowanie

Głębokość, na której żyją te ryby jest przyczyną rzadkiego ich spotykania. Stąd niewiele wiemy o tych rybach.


Morfologia i anatomia

Najmniejszy z gatunków mierzy 30 cm, najcięższą rybą jest strojnik - do 275 kg, najdłuższą zaś jest wstęgor królewski, którego największy okaz mierzył ponoć 17 m!

Rozmnażanie

Jaja mają duże rozmiary (nawet do 6 mm średnicy) i są unoszone przez prąd przy powierzchni wody. Mają czerwony kolor. Larwy strojnikokształtnych od razu aktywnie pływają. Wiele gatunków w swoim rozwoju przechodzi metamorfozę.

Pożywienie

Strojniki i wstęgory żywą się planktonem, drobnymi skorupiakami, zjadają małe ryby i kałamarnice. Cześć gatunków ma zwyczaj płynąć podczas żerowania pionowo w górę.

Ochrona i zagrożenia

To rzadkie ryby, jednak nie są zagrożone wymarciem.

Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)

Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)


Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.

Ciekawostki

Do tego rzędu należy jedna z najdłuższych ryb świata - wstęgor królewski. Może mierzyć nawet 17 m długości.
© medianauka.pl, 2016-06-15, RZAD-114
©® Media Nauka 2008-2023 r.