Test

TEST - Trójkąty

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 14
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Proste zawierające wysokości w trójkącie przecinają się w jednym punkcie. Punkt ten nazywamy:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Trójkąt jest to:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Środkowe trzech boków trójkąta przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wszytskie kąty trójkąta są równe w trójkącie:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

W trójkącie rozwartokątnym:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Suma kątów w dowolnym trójkącie:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Każdy z boków, który leży przy kącie prostym nazywamy:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

W trójkącie prostokątnym wysokość opuszczona z wierzchołka kąta prostego na przeciwprostokątną dzieli ją na dwie części tak, że jest dla tych części:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Środek ciężkości trójkąta dzieli każdą ze środkowych w stosunku:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Miara każdego kąta wewnętrznego w trójkącie równobocznym jest równa:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

W trójkącie równobocznym długość boku jest równa 2 cm. Wysokość tego trójkąta wynosi:
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.