Test

TEST - Twierdzenia o trójkącie, pole trójkąta

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 13
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długość 3 i 4. Jaką długość ma przeciwprostokątna?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Przeciwprostokątna w trójkącie prostokątnym równoramiennym ma długość 10. Jaką długość mają pozostałe boki trójkąta?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Pole trójkąta o podstawie a i wysokości h obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Podstawa pewnego trójkąta ma długość 5, a wysokość opuszczona na podstawę 4. Oblicz pole tego trójkąta.
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dany jest trójkąt prostokątny o bokach długości 3,4 i 5. Oblicz jego pole.
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Wskaż długości boków trójkąta prostokątnego:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Jeżeli dane są dwa boki trójkąta a, b i kąt między nimi , to pole tego trójkąta obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Jeżeli dane są wszystkie boki trójkąta a,b,c, to pole tego trójkąta można obliczyć ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Gdy dane są wszystkie boki trójkąta 7 cm, 7 cm i 5.5 cm oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie 4 cm, pole tego trójkąta wynosi:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dany jest rysunek:
twierdzenie sinusów, cosinusów, tangensów
Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Gdy dane są dwa boki i jeden kąt między nimi (BKB) stosujemy twierdzenie
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Gdy dane są dwa kąty i jeden bok trójkąta (KBK) aby rozwiązać trójkąt stosujemy twierdzenie:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.