Test

TEST - Okrąg opisany, dopisany i wpisany w trójkąt

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 7
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Okrąg wpisany w trójkąt jest to okrąg:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Środeki okręgu wpisanego w trójkąt leży na
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe.
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Okrąg opisany na trójkącie jest to okrąg:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Środek okręgu opisanego na trójkącie leży na:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Okrąg dopisany do trójkąta jest to:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.