Żaba olbrzymia bucząca

Żaba olbrzymia bucząca (Pyxicephalus adspersus) to bardzo duży przedstawiciel płazów z Afryki, z rzędu płazów bezogonowych. Boki mają kolor żółty, spód kremowy lub białawy, część grzbietowa pokryta zielonkawymi plamami. Z podgardla i boków ciała zwisa skóra. Głowa jest bardzo duża i słabo wyodrębniona z reszty ciała. Występuje dość pospolicie. W odróżnieniu od większości płazów samce tego gatunku są większe od samic.

Oczy są usadowione wysoko na głowie. Źrenice są poziome, tęczówki mają kolor białawy. Kończyny są krótkie, masywne, zakończone krótkimi i grubymi palcami. Palce stóp spięte są błoną pławną. W dolnej szczęce znajdują się trzy kostne twory podobne do zębów.

Zdjęcia – galeria

W galerii publikujemy zdjęcia, grafiki i mapy związane z danym gatunkiem. Klikając na dowolną ikonkę podglądu grafik na końcu galerii, możesz zobaczyć prezentowane tu materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Żaba olbrzymia bucząca (Pyxicephalus adspersus)

© EcoView – stock.adobe.com


Kliknijk na dowolną miniaturę grafiki aby zobaczyć materiały w trybie prezentacji multimedialnej.

Występowanie i środowisko

Afryka środkowa i południowa. Przebywa na otwartej sawannie i terenach porośniętych krzakami.

Tryb życia i zachowanie

Prowadzi częściowo podziemny tryb życia. Gdy w środowisku jest bardzo sucho i gorąca przechodzi w stan estywacji (snu letniego). Potrafi z wylinki i wydzieliny skóry utworzyć kokon, który chroni ją przed wysychaniem. Żaba budzi się ze stanu estywacji w porze deszczowej. Jest płazem bardzo agresywnym i żarłocznym. Potrafi pożreć zwierzę, które na nią zapolowało. Jest bardzo agresywna i żarłoczna. Potrafi zaatakować i zjeść zwierzę, które ją zaatakowało. Samiec w okresie godów wydaje buczący odgłos, wabiąc w ten sposób samice. Żaba bucząca podczas godów przejawia silny terytorializm, jest agresywna i poszczególne osobniki walczą ze sobą.

Pożywienie

Młode osobniki zjadają owady i inne bezkręgowce, dorosłe małe kręgowce takie jak płazy (także tego samego gatunku), gady, ssaki i ptaki.

Rozmnażanie

Samiec w okresie godowym wabi kilka samic. Najsilniejszy zajmuje najlepsze miejsce w zbiorniku. Zapłodnienie jaj następuje przed złożeniem jaj do wody. Samice składają skrzek w okresowych kałużach. Ilość jaj to 2000-4000, z których larwy wykluwają się już po dwóch dniach. Skrzekiem opiekuje się samiec. Z jaj wylegają się kijanki już po dwóch dniach. Nad kijankami samiec również roztacza opiekę. Samiec potrafi wykopać rowek do innej kałuży o długości nawet 15 m, aby zapewnić wilgotne środowisko w zbiorniku z kijankami. Kijanki tworzą uporządkowane kohorty. Przeobrażenie kijanek następuje już po 18 dniach.

Ochrona i zagrożenia LC

Gatunek ten nie jest zagrożony wymarciem. Ma status LC w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.

Ciekawostki

Żaba olbrzymia bucząca może zapadać w stan estywacji nawet na kilka lat.

Samiec podczas opieki nad młodymi jest bardzo agresywny. Potrafi wystraszyć nawet lwa.


Pokrewne gatunki płazów


Największa żaba na świecie


Jak się nazywa największa żaba na świecie? Jakie ma rozmiary, gdzie żyje? Oto garść ciekawostek ze świata płazów.

Największy płaz na świecie


Jaki płaz jest największy na świecie? Jakie osiąga rozmiary i gdzie żyje? Jaki płaz jest największy w Polsce?


© medianauka.pl, 2012-04-24, GAT-120
©® Media Nauka 2008-2023 r.