Zadanie - rzut równoległy na prostą


Znaleźć obraz okręgu i trapezu na prostą \(a\) w kierunku prostej \(k\).

rzut na prosą - zadanie


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz okręgu i trapezu na prostą a w kierunku prostej k.

© medianauka.pl, 2011-03-13, ZAD-1228

Zadania podobne

kulkaZadanie - rzut równoległy na prostą

Obrazem kwadratu w rzucie równoległym na prostą \(a\) jest jego przekątna. Znaleźć kierunek rzutowania.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rzut równoległy na prostą

Znaleźć obraz punktu \(P=(0,2)\) w rzucie równoległym na oś \(OX\) w kierunku prostej \(y=2x-3\).Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.