Zadanie - rzut równoległy na prostą


Obrazem kwadratu w rzucie równoległym na prostą a jest jego przekątna. Znaleźć kierunek rzutowania.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Sporządzamy szkic:

szkic do zadania 697 - rzut równoległy na prostą

Zauważamy, że co najmniej kilka kierunków rzutu jest rozwiązaniem zadania (tu pokazano dwa z nich wyróżnione odrębnymi kolorami). Czy jednak wszystkie? Spójrzmy na rysunek:

ilustracja do zadania 697

Kolorem zielonym zaznaczono kierunki rzutu, dla których obrazem wierzchołka kwadratu jest punkt na prostej a leżący poza przekątną. Na podstawie rysunku widać, że rozwiązaniem zadania są wszystkie kierunki rzutu (proste), które tworzą z rzutnią (prosta a) kąt co najmniej 45° (połowa kąta wewnętrznego kwadratu).


© medianauka.pl, 2011-03-14, ZAD-1229

Zadania podobne

kulkaZadanie - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz trójkąta ABC na podstawę trójkąta AB w kierunku prostej wyznaczonej przez bok BC.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz okręgu i trapezu na prostą a w kierunku prostej k.
rzut na prosą - zadanie

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rzut równoległy na prostą
Znaleźć obraz punktu P=(0,2) w rzucie równoległym na oś OX w kierunku prostej y=2x-3.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.