Zadanie - translacja, szukanie obrazu figury w translacji


Znaleźć obraz kwadratu ABCD, gdzie A=(1,1), B=(2,3), C=(4,2), D=(3,0) w translacji o wektor \vec{w}=[-2,-1].

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Obrazem punktu P=(x,y) w translacji o wektor \vec{w}[a,b] jest punkt P'=(x',y'). Między współrzędnymi zachodzi zależność:

x=x'-a\\ y=y'-b

lub

x+a=x'\\ y+b=y'

Mamy więc

\vec{w}=[-2,-1]\\ A=(1,1),\ A'=(1-2,1-1)=(-1,0)\\ B=(2,3),\ B'=(2-2,3-1)=(0,2)\\ C=(4,2),\ C'=(4-2,2-1)=(2,1)\\ D=(3,0),\ D'=(3-2,0-1)=(1,-1)

Sporządzamy rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz kwadratu ABCD, gdzie A=(1,1), B=(2,3), C=(4,2), D=(3,0) w translacji o wektor w=[-2,-1].

© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1244

Zadania podobne

kulkaZadanie - translacja
Znaleźć obraz krzywej y=-x^2+x-1 w translacji o wektor \vec{w}=[-2,1].

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - translacja, współrzędne wektora translacji.
Obrazem punktu P=(7,-3) w translacji o wektor \vec{w} jest punkt P'=(-3,7). Znaleźć współrzędne wektora translacji.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.