Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - translacja, szukanie obrazu figury w translacji


Znaleźć obraz kwadratu ABCD, gdzie A=(1,1), B=(2,3), C=(4,2), D=(3,0) w translacji o wektor \vec{w}=[-2,-1].


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Obrazem punktu P=(x,y) w translacji o wektor \vec{w}[a,b] jest punkt P'=(x',y'). Między współrzędnymi zachodzi zależność:

x=x'-a\\ y=y'-b

lub

x+a=x'\\ y+b=y'

Mamy więc

\vec{w}=[-2,-1]\\ A=(1,1),\ A'=(1-2,1-1)=(-1,0)\\ B=(2,3),\ B'=(2-2,3-1)=(0,2)\\ C=(4,2),\ C'=(4-2,2-1)=(2,1)\\ D=(3,0),\ D'=(3-2,0-1)=(1,-1)

Sporządzamy rysunek:

Rozwiązanie graficzne zadania: Znaleźć obraz kwadratu ABCD, gdzie A=(1,1), B=(2,3), C=(4,2), D=(3,0) w translacji o wektor w=[-2,-1].

© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1244

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

ProbabilistykaPolecamy koszyk


© Media Nauka 2008-2017 r.