Zadanie - translacja, współrzędne wektora translacji.

Treść zadania:

Obrazem punktu \(P=(7,-3)\) w translacji o wektor \(\vec{w}\) jest punkt \(P'=(-3,7)\). Znaleźć współrzędne wektora translacji.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Obrazem punktu \(P=(x,y)\) w translacji o wektor \(\vec{w}[a,b]\) jest punkt \(P'=(x',y')\). Między współrzędnymi zachodzi zależność:

\(x=x'-a\)

\(y=y'-b\)

lub

\(x+a=x'\)

\(y+b=y'\)

Mamy więc:

\(P=(7,-3)=(x,y)\)

\(P'=(-3,7)=(x',y')\)

\(x=x'-a\)

\(7=-3-a\)

\(-a=10\)

\(a=-10\)

\(y=y'-b\)

\(-3=7-b\)

\(-b=-10\)

\(b=10\)

\(\vec{w}=[-10,10]\)

ksiązki Rozwiązanie zadania

\(\vec{w}=[-10,10]\)

© medianauka.pl, 2011-03-19, ZAD-1246

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć obraz kwadratu \(ABCD\), gdzie \(A=(1,1), B=(2,3), C=(4,2), D=(3,0)\) w translacji o wektor \(\vec{w}=[-2,-1]\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć obraz krzywej \(y=-x^2+x-1\) w translacji o wektor \(\vec{w}=[-2,1]\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.