Zadanie - długość łuku


Obliczyć długość łuku wyznaczonego przez półokrąg o promieniu 4.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Długość łuku okręgu o kącie środkowym \alpha^o (kąt wyrażony w stopniach) i promieniu r jest równa

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r

Kąt środkowy wyznaczający półokrąg to kąt półpełny, czyli kąt o mierze 180°. Promień okręgu jest dany i równy 4. Zatem długość łuku obliczamy następująco:

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{180}{360}\cdot 2\pi \cdot 4=\frac{1}{2}\cdot 8\pi=4\pi

ksiązki Odpowiedź

d=4\pi

© medianauka.pl, 2012-02-25, ZAD-1549

Zadania podobne

kulkaZadanie - długość łuku
Obliczyć długość łuku okręgu o kącie środkowym 30o i promieniu r=3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - długość łuku okręgu
Jaką miarę ma kąt środkowy, jeżeli długość łuku okręgu na nim opartego jest równa \frac{3}{4}\pi a promień tego okręgu ma długość 3?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.