Zadanie - długość łuku


Obliczyć długość łuku okręgu o kącie środkowym 30o i promieniu r=3.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{30}{360}\cdot 2\pi \cdot 3=\frac{1}{12}\cdot 6\pi=\frac{\pi}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Długość łuku okręgu o kącie środkowym \alpha^o(kąt wyrażony w stopniach) i promieniu r jest równa

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r

Kąt środkowy ma miarę 30°. Promień okręgu jest dany i równy 3. Zatem długość łuku obliczamy następująco:

d=\frac{\alpha}{360}\cdot 2\pi r = \frac{30}{360}\cdot 2\pi \cdot 3=\frac{1}{12}\cdot 6\pi=\frac{\pi}{2}

ksiązki Odpowiedź

d=\frac{\pi}{2}

© medianauka.pl, 2012-02-25, ZAD-1550

Zadania podobne

kulkaZadanie - długość łuku
Obliczyć długość łuku wyznaczonego przez półokrąg o promieniu 4.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - długość łuku okręgu
Jaką miarę ma kąt środkowy, jeżeli długość łuku okręgu na nim opartego jest równa \frac{3}{4}\pi a promień tego okręgu ma długość 3?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.