Zadanie maturalne nr 2, matura 2017


Liczba \sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2} jest równa :

A. \sqrt[3]{52}
B. 3
C. \sqrt[3]{2}
D. 2

Operacja pierwiastkowania ma pierszeństwo w kolejności wykonywania działań, więc nie możemy odjąć od siebie wyrazów w takiej postaci. Zauważamy, że:
\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{3\cdot3\cdot3\cdot2} = 3\sqrt[3]{2}
Gdy liczby podpierwiastkowe wyrazów są sobie równe, to możemy je odjąć:
3\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{2} = 2\sqrt[3]{2}
Odpowiedź C

© medianauka.pl, 2019-09-11, ZAD-3668

Zadania podobne

kulkaZadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek
Uprościć ułamek
a) \frac{\sqrt[4]{6480}}{6}
b) \frac{\sqrt{12}+\sqrt{32}-\sqrt{20}-\sqrt{24}}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek
Obliczyć bez użycia kalkulatora:
a) \sqrt{1764}
b) \sqrt[3]{2376}

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.