Zadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek


Uprościć ułamek
a) \frac{\sqrt[4]{6480}}{6}
b) \frac{\sqrt{12}+\sqrt{32}-\sqrt{20}-\sqrt{24}}{2}

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Rozkładamy liczbę 6480 na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 6480 & 2 \\ 3240 & 2 \\ 1620 & 2 \\ 810 & 2 \\ 405 & 3 \\ 135 & 3 \\ 45 & 3 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \\ \end{tabular} tło tło

Zatem liczbę 6480 możemy przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych wypisanych po prawej strony pionowej kreski, czyli: 6480=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 5=2^4\cdot 3^4\cdot 5. Możemy więc zapisać:

\frac{\sqrt[4]{6480}}{6}=\frac{\sqrt[4]{2^4\cdot 3^4\cdot 5}}{6}=2\cdot 3\cdot \frac{\sqrt[4]{5}}{6}=\cancel{6}\cdot \frac{\sqrt[4]{5}}{\cancel{6}}=\sqrt[4]{5}

ksiązki Odpowiedź

\frac{\sqrt[4]{6480}}{6}=\sqrt[4]{5}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Z każdego pierwiastka możemy wyłączyć czynnik przed nawias:

\frac{\sqrt{12}+\sqrt{32}-\sqrt{20}-\sqrt{24}}{2}=\frac{\sqrt{4\cdot 3}+\sqrt{16\cdot 2}-\sqrt{4\cdot 5}-\sqrt{6\cdot 4}}{2}=\\ =\frac{\sqrt{4}\cdot \sqrt{3}+\sqrt{16}\cdot \sqrt{2}-\sqrt{4}\cdot \sqrt{5}-\sqrt{6}\cdot \sqrt{4}}{2}=\frac{2\sqrt{3}+4\sqrt{2}-2\sqrt{5}-2\sqrt{6}}{2}= \\ =\frac{\cancel{2}(\sqrt{3}+2\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{6})}{\cancel{2}}=\sqrt{3}+2\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{6}

ksiązki Odpowiedź

\frac{\sqrt{12}+\sqrt{32}-\sqrt{20}-\sqrt{24}}{2}=\sqrt{3}+2\sqrt{2}-\sqrt{5}-\sqrt{6}

© medianauka.pl, 2010-04-07, ZAD-755

Zadania podobne

kulkaZadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek
Obliczyć bez użycia kalkulatora:
a) \sqrt{1764}
b) \sqrt[3]{2376}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2017
Liczba \sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2} jest równa :

A. \sqrt[3]{52}
B. 3
C. \sqrt[3]{2}
D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.