Zadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek


Obliczyć bez użycia kalkulatora:
a) \sqrt{1764}
b) \sqrt[3]{2376}

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Rozkładamy liczbę 1764 na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 1764 & 2 \\ 882 & 2 \\ 441 & 3 \\ 147 & 3 \\ 49 & 7 \\ 7 & 7 \\ 1 &  \\ \end{tabular} tło tło tło

Zatem liczbę 1764 możemy przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych wypisanych po prawej strony pionowej kreski, czyli: 1764=2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 7\cdot 7=2^2\cdot 3^2\cdot 7^2. Możemy więc zapisać:

\sqrt{1764}=\sqrt{2^2\cdot 3^2\cdot 7^2}=2\cdot 3\cdot 7=42

ksiązki Odpowiedź

\sqrt{1764}=42

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Rozkładamy liczbę 2376 na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 2376 & 2 \\1188 & 2 \\594 & 2 \\297 & 3 \\99 & 3 \\33 & 3 \\11 & 11 \\1 \end{tabular} tło tło

Zatem liczbę 2376 możemy przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych wypisanych po prawej strony pionowej kreski, czyli: 2376=2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 11=2^3\cdot 3^3\cdot 11. Możemy więc zapisać:

\sqrt[3]{2376}=\sqrt[3]{2^3\cdot 3^3\cdot 11}=2\cdot 3\cdot \sqrt[3]{11}=6\sqrt[3]{11}

ksiązki Odpowiedź

\sqrt[3]{2376}=6\sqrt[3]{11}

© medianauka.pl, 2010-04-07, ZAD-756

Zadania podobne

kulkaZadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek
Uprościć ułamek
a) \frac{\sqrt[4]{6480}}{6}
b) \frac{\sqrt{12}+\sqrt{32}-\sqrt{20}-\sqrt{24}}{2}

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 2, matura 2017
Liczba \sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2} jest równa :

A. \sqrt[3]{52}
B. 3
C. \sqrt[3]{2}
D. 2

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.