Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - wyłączanie czynnika przed pierwiastek


Obliczyć bez użycia kalkulatora:
a) \sqrt{1764}
b) \sqrt[3]{2376}


ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Rozkładamy liczbę 1764 na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 1764 & 2 \\ 882 & 2 \\ 441 & 3 \\ 147 & 3 \\ 49 & 7 \\ 7 & 7 \\ 1 &  \\ \end{tabular} tło tło tło

Zatem liczbę 1764 możemy przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych wypisanych po prawej strony pionowej kreski, czyli: 1764=2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 7\cdot 7=2^2\cdot 3^2\cdot 7^2. Możemy więc zapisać:

\sqrt{1764}=\sqrt{2^2\cdot 3^2\cdot 7^2}=2\cdot 3\cdot 7=42

ksiązki Odpowiedź

\sqrt{1764}=42

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Rozkładamy liczbę 2376 na czynniki:

\begin{tabular}{c|c} 2376 & 2 \\1188 & 2 \\594 & 2 \\297 & 3 \\99 & 3 \\33 & 3 \\11 & 11 \\1 \end{tabular} tło tło

Zatem liczbę 2376 możemy przedstawić jako iloczyn liczb pierwszych wypisanych po prawej strony pionowej kreski, czyli: 2376=2\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdot 3\cdot 11=2^3\cdot 3^3\cdot 11. Możemy więc zapisać:

\sqrt[3]{2376}=\sqrt[3]{2^3\cdot 3^3\cdot 11}=2\cdot 3\cdot \sqrt[3]{11}=6\sqrt[3]{11}

ksiązki Odpowiedź

\sqrt[3]{2376}=6\sqrt[3]{11}

© medianauka.pl, 2010-04-07, ZAD-756


Polecamy koszyk

Głębia
Głębia

28.52 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.