Zadanie maturalne nr 18, matura 2022


Punkty A, B, P leżą na okręgu o środku S i promieniu 6. Czworokąt ASBP jest rombem, w którym kąt ostry PAS ma miarę 60° (zobacz rysunek).

Zadanie 18, matura 2022, matematyka

Pole zakreskowanej na rysunku figury jest równe

A. 6π

B. 9π

C. 10π

D. 12π


ksiązki Rozwiązanie zadania

W rombie naprzeciwległe katy są sobie równe, a suma miar wszystkich kątów wewnętrznych jest równa 360°. Oznaczmy kąt APB i ASB przez \(\alpha\).

\(2\cdot 60°+2\cdot \alpha=360°/:2\)

\(60°+\alpha=180°\)

\(\alpha=120°\)

Zakreskowana figura to wycinek koła, na którego pole wzór jest następujący: \(P_w=\frac{\alpha}{360°}\cdot \pi r^2\). Zatem:

\(P_w=\frac{120°}{360°}\cdot \pi 6^2=\frac{1}{3}\cdot 36\pi = 12\pi\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-04-23, ZAD-4860

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole wycinka kołowego
Jakie pole zakreśla na zegarze sekundnik w czasie 1 sekundy, jeżeli długość tej wskazówki jest równa 20 cm?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole wycinka pierścienia kołowego
Jaką część należy wyciąć z pierścienia kołowego, aby jego pole było równe \frac{\pi}{8}?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.