Logo Serwisu Media Nauka


Pole wycinka kołowego

Twierdzenie Twierdzenie

Pole wycinka kołowego o kącie środkowym \alpha (kąt wyrażony w stopniach) i promieniu r jest równe:

P=\frac{\alpha}{360}\cdot \pi r^2

Pole wycinka kołowego - zadanie

Przykład Przykład

Obliczyć pole wycinka kołowego przedstawionego na rysunku o promieniu 2.

Kąt środkowy wycinka kołowego ma miarę 45° (zobacz rysunek). Zatem pole wycinka kołowego obliczamy następująco:

P=\frac{\alpha}{360}\cdot \pi r^2 = \frac{45}{360}\cdot \pi \cdot 2^2=\frac{1}{8}\cdot 4\pi=\frac{1}{2}\pi


© Media Nauka, 2010-12-10, ART-1048Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 807 - pole wycinka kołowego
Jakie pole zakreśla na zegarze sekundnik w czasie 1 sekundy, jeżeli długość tej wskazówki jest równa 20 cm?Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy koszyk