Zadanie - ciąg geometryczny


Wykazać, że ciąg a_n=(\sqrt{2})^n jest ciągiem geometrycznym.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

a_n=(\sqrt{2})^n \\ a_{n+1}=(\sqrt{2})^{n+1}=\sqrt{2}\cdot (\sqrt{2})^n
q=\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\sqrt{2}\cancel{(\sqrt{2})^n}}{\cancel{(\sqrt{2})^n}}=\sqrt{2}=const
Ponieważ iloraz ciągu geometrycznego jest stały, dany ciąg jest ciągiem geometrycznym


ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zgodnie z definicją ciągu geometrycznego iloraz ciągu jest stały i równy:

\frac{a_{n+1}}{a_n}=q

Obliczamy (n+1)-ty wyraz ciągu:

a_n=(\sqrt{2})^n \\ a_{n+1}=(\sqrt{2})^{n+1}=\sqrt{2}\cdot (\sqrt{2})^n

Skorzystaliśmy tutaj z własności działań na potęgach:

a^{m+n}=a^m\cdot a^n

Sprawdzamy wartość ilorazu ciągu geometrycznego

q=\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{\sqrt{2}\cancel{(\sqrt{2})^n}}{\cancel{(\sqrt{2})^n}}=\sqrt{2}=const

Ponieważ iloraz ciągu geometrycznego nie zależy od n, jest wartością stałą (constans), wykazaliśmy, że dany ciąg jest ciągiem geometrycznym


© medianauka.pl, 2010-01-04, ZAD-487

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 11, matura 2017 (poziom podstawowy)
Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x) = ax. Punkt A = (1, 2) należy do tego wykresu funkcji.

Podstawa potęgi a jest równa:
A.
B.
C. -2
D. 2


Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 30, matura 2018

Do wykresu funkcji wykładniczej, określonej dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem f(x)=ax (gdzie a>0 i a≠1), należy punkt P=(2, 9). Oblicz a i zapisz zbiór wartości funkcji g, określonej wzorem g(x)=f(x)−2.Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.