Zadanie maturalne nr 3, matura 2023


Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej \(n\geq 1\) liczba \((2n+1)^2-1\) jest podzielna przez \(8\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Skorzystamy ze wzoru skróconego wyrażenia i przekształcimy wyrażenie:

\((2n+1)^2-1=4n^2+4n+1-1=\)

\(=4n^2+4n=4n(n+1)\)

Mamy tutaj iloczyn liczby 4 i iloczynu kolejnych dwóch liczb naturalnych.

Mamy więc liczbę, będącą iloczynem czynników podzielnych przez 2 i 4 (czyli liczbę podzielną przez \(2\cdot 4=8\), co należało dowieść.


© medianauka.pl, 2023-07-04, ZAD-4907

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 28, matura 2014

Udowodnij, że każda liczba całkowita \(k\), która przy dzieleniu przez \(7\) daje resztę \(2\), ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby \(3k^2\) przez \(7\) jest równa \(5\).Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 6, matura 2018 (poziom rozszerzony)

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej \(k\) i dla każdej liczby całkowitej \(m\) liczba \(k^3m−km^3\) jest podzielna przez \(6\).Pokaż rozwiązanie zadania
©® Media Nauka 2008-2023 r.