Zadanie - równianie drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi


Rozwiązać graficznie nierówność y\leq -x^2+x+2

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\Delta=1+8=9 \\ x_1=\frac{-1-3}{-2}=2 \\ x_2=\frac{-1+3}{-2}=-1\\ x_w=-\frac{1}{-2}=\frac{1}{2} \\ y_w=-\frac{9}{-4}=2\frac{1}{4}

graficzne rozwiązanie nierówności

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Po prawej stronie nierówności mamy trójmian kwadratowy, którego wykresem jest parabola. Znajdujemy miejsca zerowe:

a=-1\\ b=1\\ c=2 \\ \Delta=b^2-4ac=1+8=9 \\ x_1=\frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1-3}{-2}=2 \\ x_2=\frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}=\frac{-1+3}{-2}=-1

Znajdujemy współrzędne wierzchołka paraboli zgodnie ze wzorami:

x_w=-\frac{b}{2a} \\ y_w=-\frac{\Delta}{2a}

x_w=-\frac{1}{-2}=\frac{1}{2} \\ y_w=-\frac{9}{-4}=2\frac{1}{4}

Współczynnik a jest ujemny, więc ramiona paraboli skierowane są w dół.

Rysujemy więc w układzie współrzędnych parabolę i zaznaczamy wszystkie wartości y, które są mniejsze od wyznaczonych wartości funkcji kwadratowej (czyli punkty leżące poniżej punktów na paraboli). Otrzymamy w ten sposób wykres (graficzne rozwiązanie) analizowanej nierówności. Zaznaczyć należy, że ponieważ nierówność nie jest ostra, parabola również należy do rozwiązania nierówności.

Rozwiązanie nierówności graficzne

© medianauka.pl, 2010-02-04, ZAD-574

Zadania podobne

kulkaNierówność drugiego stopnia (kwadratowa) z dwiema niewiadomymi - Zadanie 181 -
Rozwiązać graficznie nierówność:
a) x^2+y^2\leq 4
b) x^2+y^2>1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - nierówność drugiego stopnia z dwiema niewiadomymi
Rozwiązać graficznie nierówność xy+2>1

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.