Logo Media Nauka

Facebook

Zadanie -nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi


Dana jest nierówność: 5x-10y>1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (-1,a) spełnia nierówność?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

(-1,a)\\ 5x-10y>1\\ -5-10a>1\\ -10a>6/:(-10) \\ a< -\frac{6}{10}\\  a< -\frac{3}{5}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Para liczb (1,a) spełni nierówność, jeśli po podstawieniu za niewiadomą x pierwszej współrzędnej (czyli -1), a za niewiadomą y drugiej współrzędnej (czyli a), otrzymamy nierówność prawdziwą.

(-1,a)\\ 5x-10y>1\\ 5\cdot (-1)-10 \cdot a>1 \\-5-10a>1\\ -10a>5+1/:(-10) \\ a< -\frac{6}{10}\\  a< -\frac{3}{5}

ksiązki Odpowiedź

a< -\frac{3}{5}

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-644

Zadania podobne

kulkaZadanie -nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Wyznaczyć zbiór rozwiązań nierówności:
a) -y-x\geq -1
b) 2y-6x-4<0
c) y+x\geq 2y+x+1

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - półpłaszczyzna w układzie współrzędnych
Opisać za pomocą nierówności półpłaszczyznę przedstawioną na rysunku:
półpłaszczyzna w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania


Polecamy w naszym sklepie

50 idei, które powinieneś znać - matematyka
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Nowoczesne kompendium matematyki
Kalkulatory maukowe
50 wielkich idei które powinieneś znać
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.