Zadanie -nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi

Treść zadania:

Dana jest nierówność \(5x-10y>1\). Dla jakich wartości parametru \(a\) para liczb \((-1,a)\) spełnia nierówność?


ksiązki Rozwiązanie zadania

Para liczb \((1,a)\) spełni nierówność, jeśli po podstawieniu za niewiadomą \(x\) pierwszej współrzędnej (czyli \(-1\)
), a za niewiadomą \(y\) drugiej współrzędnej (czyli \(a\)), otrzymamy nierówność prawdziwą.

\((-1,a)\)

\(5x-10y>1\)

\(5\cdot (-1)-10 \cdot a>1\)

\(-5-10a>1\)

\(-10a>5+1/:(-10)\)

\(a< -\frac{6}{10}\)

\(a< -\frac{3}{5}\)

ksiązki Odpowiedź

\(a< -\frac{3}{5}\)

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-644

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Wyznaczyć zbiór rozwiązań nierówności:

a) \(-y-x\geq -1\)

b) \(2y-6x-4<0\)

c) \(y+x\geq 2y+x+1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Opisać za pomocą nierówności półpłaszczyznę przedstawioną na rysunku:

półpłaszczyzna w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.