Zadanie - półpłaszczyzna w układzie współrzędnych


Opisać za pomocą nierówności półpłaszczyznę przedstawioną na rysunku:
półpłaszczyzna w układzie współrzędnych

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

(1,0), \ (-1,1) \\ \underline{_+ \begin{cases}0=a+b \\ 1=-a+b \end{cases}} \\ 1=2b/:2 \\ b=\frac{1}{2}
\begin{cases}0=a+b \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\\begin{cases} 0=a+\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\ \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}
Równanie prostej wyznaczającej półpłaszczyznę:
y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}
Szukana nierówność:
y\geq -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Najpierw musimy znaleźć równanie prostej. Wiemy, że przechodzi przez punkty o współrzędnych (1,0) oraz (-1,1). Równanie prostej ma postać:

y=ax+b

Wstawiamy więc do równania prostej współrzędne obu punktów, wyznaczając w ten sposób współczynniki a oraz b.

(1,0), \ (-1,1)\\ y=ax+b \\ \begin{cases}0=a\cdot 1+b \\ 1=a\cdot(-1)+b \end{cases} \\ \underline{_+ \begin{cases}0=a+b \\ 1=-a+b \end{cases}} \\ 1=2b/:2 \\ b=\frac{1}{2} tło tło tło tło tło tło tło tło

Otrzymaną wartość współczynnika b wstawiamy do pierwszego równania układu:

\begin{cases}0=a+b \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\\begin{cases} 0=a+\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\ \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}

Zatem równanie naszej prostej ma postać:

y=ax+b \\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

Spójrzmy teraz na wykres. Półpłaszczyzna leży powyżej prostej, a więc zaznaczono wszystkie wartości większe od tych, które leżą na prostej. Ponieważ prosta nie jest narysowana linią przerywaną, więc też należy do rozwiązania nierówności (nierówność nie jest ostra). Możemy więc już napisać rozwiązanie:

ksiązki Odpowiedź

y\geq -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-648

Zadania podobne

kulkaZadanie -nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Dana jest nierówność: 5x-10y>1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (-1,a) spełnia nierówność?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie -nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi
Wyznaczyć zbiór rozwiązań nierówności:
a) -y-x\geq -1
b) 2y-6x-4<0
c) y+x\geq 2y+x+1

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.