Logo Media Nauka
Sklep naukowy

zadanie

Zadanie - półpłaszczyzna w układzie współrzędnych


Opisać za pomocą nierówności półpłaszczyznę przedstawioną na rysunku:
półpłaszczyzna w układzie współrzędnych


ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

(1,0), \ (-1,1) \\ \underline{_+ \begin{cases}0=a+b \\ 1=-a+b \end{cases}} \\ 1=2b/:2 \\ b=\frac{1}{2}
\begin{cases}0=a+b \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\\begin{cases} 0=a+\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\ \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}
Równanie prostej wyznaczającej półpłaszczyznę:
y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}
Szukana nierówność:
y\geq -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Najpierw musimy znaleźć równanie prostej. Wiemy, że przechodzi przez punkty o współrzędnych (1,0) oraz (-1,1). Równanie prostej ma postać:

y=ax+b

Wstawiamy więc do równania prostej współrzędne obu punktów, wyznaczając w ten sposób współczynniki a oraz b.

(1,0), \ (-1,1)\\ y=ax+b \\ \begin{cases}0=a\cdot 1+b \\ 1=a\cdot(-1)+b \end{cases} \\ \underline{_+ \begin{cases}0=a+b \\ 1=-a+b \end{cases}} \\ 1=2b/:2 \\ b=\frac{1}{2} tło tło tło tło tło tło tło tło

Otrzymaną wartość współczynnika b wstawiamy do pierwszego równania układu:

\begin{cases}0=a+b \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\\begin{cases} 0=a+\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases} \\ \begin{cases} a=-\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{2} \end{cases}

Zatem równanie naszej prostej ma postać:

y=ax+b \\ y=-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

Spójrzmy teraz na wykres. Półpłaszczyzna leży powyżej prostej, a więc zaznaczono wszystkie wartości większe od tych, które leżą na prostej. Ponieważ prosta nie jest narysowana linią przerywaną, więc też należy do rozwiązania nierówności (nierówność nie jest ostra). Możemy więc już napisać rozwiązanie:

ksiązki Odpowiedź

y\geq -\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}

© medianauka.pl, 2010-02-27, ZAD-648


Polecamy koszyk

Kryptos
Kryptos

25.22 PLN
Animalium
Animalium

45.86 PLN


Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza

Analiza

Geometria

Geometria

Prawdopodobieństwo

Probabilistyka© Media Nauka 2008-2017 r.