Nierówność z dwiema niewiadomymi

Definicja Definicja

Każdą z nierówności

ax+by+c<0\\{ax+by+c>0}\\{ax+by+c\leq{0}}\\{ax+by+c\geq{0}}

gdzie a, b, c są dowolnymi liczbami i przynajmniej jedna z liczb a lub b jest różna od zera, a x, y - są zmiennymi, nazywamy nierównością pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Przykład Przykład

Przykłady nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi:

2x+4y+6\geq{0}\\{x-y>0}\\{\frac{4x-y}{12}-\sqrt{2}\leq{\sqrt{3}-1}}

Definicja Definicja

Każdą parę liczb (m,n), która spełnia nierówność pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi (to znaczy, która podstawiona do nierówności m za x oraz n za y daje nierówność prawdziwą) nazywamy rozwiązaniem tej nierówności.

Przykład Przykład

Dana jest nierówność: 2x+y-1>0. Jest nieskończenie wiele par liczb, które spełniają tę nierówność. Są to dla przykładu: (3,8), (3,-1), (-1,4) itd.

Interpretacja geometryczna

Teoria Interpretacją geometryczną w układzie współrzędnych nierówności pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi jest półpłaszczyzna wyznaczona przez prostą o równaniu ax+by+c=0.
Prosta wyznacza na płaszczyźnie dwie półpłaszczyzny. To która jest wykresem nierówności zależy od znaku nierówności. Jeżeli nierówność jest ostra, do wykresu nierówności nie zalicza się samej prostej wyznaczającej półpłaszczyznę, w przypadku nieostrej nierówności - prosta należy do wykresu nierówności razem z półpłaszczyzną.

Przykład Przykład

Rozwiązać nierówność: 2x+y-1\geq{0}.

Powyższą nierówność można rozwiązać graficznie. Przekształćmy ją.
2x+y-1\geq{0}\\{y}\geq{-2x+1}
Wykreślamy zatem w układzie współrzędnych prostą o równaniu y=-2x+1 i zaznaczamy tę część płaszczyzny, która zawiera punkty o współrzędnych spełniających daną nierówność, zaznaczając że prosta też należy do wykresu tej nierówności.wykres

Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Dana jest nierówność: 5x-10y>1. Dla jakich wartości parametru a para liczb (-1,a) spełnia nierówność?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Wyznaczyć zbiór rozwiązań nierówności:
a) -y-x\geq -1
b) 2y-6x-4<0
c) y+x\geq 2y+x+1

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Opisać za pomocą nierówności półpłaszczyznę przedstawioną na rysunku:
półpłaszczyzna w układzie współrzędnych

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Równanie z dwiema niewiadomymi

Równanie z dwiema niewiadomymi

Równanie ax+by+c=0 nazywamy równaniem pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2009-07-02, ART-257Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.