Zadanie - symbol sigma, zastosowanie symbolu sigma

Treść zadania:

Oblicz:
a) \(\displaystyle\sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}\)
b) \(\displaystyle\sum_{i=1}^{4}i^i\)
c) \(\displaystyle\sum_{i=1}^{5}(i-5)\)


ksiązki Rozwiązanie części a)

Aby policzyć to wyrażenie musimy zastosować rekurencję (pętlę), podstawiając za indeks \(i\) kolejne liczby całkowite, zaczynając od -2 a kończąc na 2:

\(\displaystyle\sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}=\frac{-2}{-2+4}+\frac{-1}{-1+4}+\frac{0}{0+4}+\frac{1}{1+4}+\frac{2}{2+4}=\)

\(=\frac{-2}{2}+\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{5}+\frac{2}{6}=-1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{3}=-\frac{4}{5}\)

ksiązki Odpowiedź

\(\displaystyle\sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}=-\frac{4}{5}\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

Znów musimy zastosować rekurencję podstawiając za indeks \(i\) kolejne liczby całkowite, zaczynając od 1 a kończąc na 4:

\(\displaystyle\sum_{i=1}^{4}i^i=1^1+2^2+3^3+4^4=1+4+27+256=288\)

ksiązki Odpowiedź

\(\displaystyle\sum_{i=1}^{4}i^i=288\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

Podstawiamy za indeks \(i\) kolejne liczby całkowite, zaczynając od 1 a kończąc na 5:

\(\displaystyle\sum_{i=1}^{5}(i-1)=(1-5)+(2-5)+(3-5)+(4-5)+(5-5)=-4-3-2-1+0=-10\)

ksiązki Odpowiedź

\(\sum_{i=1}^{5}(i-1)=-10\)

© medianauka.pl, 2010-04-20, ZAD-807

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz:

\(\displaystyle\sum_{j=1}^{3}\prod_{i=1}^{5}ij\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Zapisać sumę 6 + 18 + 54 + 162 + 486 za pomocą symbolu „Σ”.

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.