Zadanie - symbol sigma, zastosowanie symbolu sigma


Oblicz:
a) \sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}
b) \sum_{i=1}^{4}i^i
c) \sum_{i=1}^{5}(i-5)

ksiązki a) Rozwiązanie zadania

Aby policzyć to wyrażenie musimy zastosować rekurencję (pętlę), podstawiając za indeks i kolejne liczby całkowite, zaczynając od -2 a kończąc na 2:

\sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}=\frac{-2}{-2+4}+\frac{-1}{-1+4}+\frac{0}{0+4}+\frac{1}{1+4}+\frac{2}{2+4}=\\ =\frac{-2}{2}+\frac{-1}{3}+0+\frac{1}{5}+\frac{2}{6}=-1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{3}=-\frac{4}{5} tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\sum_{i=-2}^{2}\frac{i}{i+4}=-\frac{4}{5}

ksiązki b) Rozwiązanie zadania

Znów musimy zastosować rekurencję podstawiając za indeks i kolejne liczby całkowite, zaczynając od 1 a kończąc na 4:

\sum_{i=1}^{4}i^i=1^1+2^2+3^3+4^4=1+4+27+256=288 tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\sum_{i=1}^{4}i^i=288

ksiązki c) Rozwiązanie zadania

Podstawiamy za indeks i kolejne liczby całkowite, zaczynając od 1 a kończąc na 5:

\sum_{i=1}^{5}(i-1)=(1-5)+(2-5)+(3-5)+(4-5)+(5-5)=\\ =-4-3-2-1+0=-10 tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło tło

ksiązki Odpowiedź

\sum_{i=1}^{5}(i-1)=-10

© medianauka.pl, 2010-04-20, ZAD-807

Zadania podobne

kulkaZadanie - obliczenia sumy i iloczynu
Oblicz: \sum_{j=1}^{3}\prod_{i=1}^{5}ij

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - zastosowanie symbolu sigma
Zapisać sumę 6+18+54+162+486 za pomocą symbolu "Σ".

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.