Zadanie - suma zbiorów, metoda graficzna


Zakreskować sumę zbiorów A, B i C, zilustrowanych na poniższym rysunku.

zbiory

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

zbiory zakreskowane

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Zbiór elementów, z których każdy należy do zbioru A lub B lub C nazywamy sumą zbiorów A, B i C. Kluczowym słowem w poprzednim zdaniu jest "lub".

Oznacza ono, że do sumy zbiorów należy każdy element, który należy do co najmniej jednego z tych zbiorów (A lub B lub C). Sumę oznaczono na poniższym rysunku poprzez zakreskowanie obszarów, wyznaczonych przez te zbiory.

zbiory zakreskowane

© medianauka.pl, 2010-04-26, ZAD-827

Zadania podobne

kulkaZadanie - suma zbiorów

Znaleźć sumę zbiorów:

a) {1,2,3,4}, {3,4,5,6}, {a};

b) {0}, {1}, {0, 1};

c) {a}, {a, d}, {a, b, c}.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - znaleźć sumę zbiorów

Znaleźć sumę zbiorów: \lbrace x\in R:x>-1 \rbrace \cup \lbrace x\in R:x<1 \rbracePokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.